อาจารย์วิษณุ เจียรพันธ์ : VISANU  CHIARAPHAND

ประวัติการศึกษา (Education)

ปริญญาโท   ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY,  MASTERDEGREE IN MANAGEMENT, TEXAS,  U.S.A.

ปริญญาตรี  BANGKOK UNIVERSITY,  BACHELOR DEGREESIN FINANCE

Certificate

 • Managing Logistics for international trade certificate and workshop program by University of California extension, Santa Cruz,California
 • Certified Documentary Credit Specialist certificate by ICC  (CDCS)
 • วิทยากร Siam commercial bank PCL.,Trade Finance Center
 • วิทยากร Bangkok Bank PCL. Head office
 • Understanding ICC Opinions subject to UCP 600
 • ISBP Certificate by Wachovia Bank N.A.,Hongkong Branch 
 • International Banking Course Certificate by Commerzbank, Frankfurt, At Germany
 • Trade Finance certificate By Hongkong and Shanghai banking corp., At Malaysia
 • Joined UCP 600 Conclusion Opinion At Paris, France
 • Certificate of Achievement upskill UCP600 By ICC
 • Certificate high level trainer from Bangkok Bank PCL.
 • Certificate high level trainer from Siam Commercial Bank PCL.

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

 • วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) ปี 2562
 • วิทยากร Siam commercial bank PCL.,Trade Finance Center
 • วิทยากร Bangkok Bank PCL. Head office
 • VP. Manager, TB Planning & Academysiam Commercial Bank Pcl., Head Office 
 • VP, Trade Advisor, Trade Advisory Centersiam Commercial Bank Pcl., Head Office
 • VP, Manager, Trade Specialst Management CBG Trade Structuring and Solutions, Whole Sale Siam Commercial Bank Pcl., Head Office
 • Assistance Vice President Team Leader Team 4 Bangkok Bank Pcl., Head Office.
 • Team leader team 4 in trade finance center Bangkok Bank Pcl., Head Office Trade finance center export negotiation
 • Administrative Senoir Officer for Advise L/C and Export Negotiation Section Bangkok Bank Pcl., Head Office
 • Import LC, SG, TR Section and Export Negotiation Section, Reimbursement Staff Bangkok Bank Pcl., Head Office