สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พื้นที่ :  พื้นที่ประมาณ 327,500 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ยังมีไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทย

อาณาเขต :

  • ทิศเหนือ ติดกับ ประเทศจีน
  • ทิศใต้ ติดกับทะเลจีนใต้
  • ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวตังเกี๋ย และทะเลจีนใต้
  • ทิศตะวันตก ติดกับอ่าวไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภูมิประเทศ :

  • มีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ 2 ตอน คือ ตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง
  • มีที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ และยังเป็นภูมิภาคที่มีเขา ซึ่งเป็นภูเขาที่สูง 3,143 เมตร (10,312 ฟุต) ตั้งอยู่ในเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน

ภูมิอากาศ :

  • เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ)
  • เป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณร้อยละ 84 ตลอดปี มีปริมาณฝนจาก 120 ถึง 300 เซนติเมตร และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง :  กรุงฮานอย (Hanoi)

เมืองสำคัญ :
โฮจิมินห์ซิตี้ (ไซ่ง่อน) : ตั้งอยู่ทางภาคใต้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางการค้าด้วย
ไฮฟอง : เป็นเมืองท่าอยู่ทางชายฝั่งตอนเหนือใกล้เมืองฮานอย
ดานัง : เป็นเมืองท่าและเป็นเมืองด้านการท่องเที่ยว ติดทะเลจีนใต้อยู่ทางภาคกลาง
เว้ : เป็นเมืองประวัติศาสตร์ใกล้เมืองดานัง

ทรัพยากรธรรมชาติ :
พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเวียดนามปกคลุมไปด้วยป่าไม้ มีพรรณไม้ต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป เช่น ไม้ไผ่ ไม้โอ๊ก  ซีดาร์ ไม้สน ส่วนไม้พะยูงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งสีดำ และไม้จันทน์ ซึ่งเป็นไม้เนื้อหอมที่มีชื่อเสียงในอดีต ปัจจุบันมีปริมาณลดลง ทรัพยากรแร่ธาตุของเวียดนาม ได้แก่ ถ่านหินแอนทราโซด์ ฟอสเฟต สังกะสี ดีบุก และเหล็ก ทรัพยากรสัตว์น้ำของเวียดนาม ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย มีอยู่มากในแม่น้ำลำคลองและทะเลใกล้ชายฝั่ง

ประชากร : ประมาณ 90 ล้านคน

ภาษา :  ภาษาทางการคือ ภาษาเวียดนาม ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ คือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน

ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาคริสต์ ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ และที่เหนือนับถือศาสนาอื่นๆ อีก 3 เปอร์เซ็นต์

ระบบการปกตรอง : ปกครองแบบระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการปกครองโดยกองกำลังของรัฐ มีการแบ่งเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 59 จังหวัด และ 5 เทศบาลนคร

ผู้นำ :
ประธานาธิบดี : นายเจิ่น ดั่ย กวาง
นายกรัฐมนตรี : นายเหงียน ซวน ฟุก

สกุลเงิน : ด่ง (VNM)

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต
ตุลาคม 2560