หนังสือ Value Proposition Design

รีวิวหนังสือ Vale Proposition

ออกวางจำหน่าย 2014 เขียนโดย Alexzander Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith
Design: Trish Papadakos

หนังสือเล่มนี้ เน้นหนักไปในทาง การสร้างสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ ดังนั้น เนื้อหาจึงเป็นไปในเชิงการวิเคราะห์ มากกว่า โดยมีหัวข้อดังนี้

  1. Canvas ในส่วนของการวิเคราะห์ จะเน้นไปในเรื่องของ Customer Profile และ Value Map มากกว่าในส่วนอื่น เพื่อเจาะลึกความต้องการที่แท้จริง
  2. Design เป็นการออกแบบสินค้าและบริการ ตามต้นแบบ ที่ได้จากข้อมูลการวิเคราะห์ Canvas
  3. Test การทดสอบอย่างมีขั้นตอนและปรับปรุงหาก ต้นแบบนั้น อย่างมีส่วนที่จะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ
  4. Evolve ในส่วนนี้จะกล่าวถึง การพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

จากประสบการณ์พบว่า ส่วนใหญ่ในการพัฒนาสินค้าและบริการ จะเริ่มต้นจากความชำนาญของกิจการ ผนวกกับ คำถามของลูกค้าที่ถามขึ้นบ่อยๆ จนมาเป็น ผลิตภัณฑ์ไหม หรืออาจเริ่มต้นจากกระแสความนิยมที่ต้องการ ให้ เกิด บางสิ่งบางอย่าง เช่น นวัตกรรม มากยิ่งขึ้น แต่ไม่ได้มาจาก การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงส่งผลให้ หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำออกสู่ตลาดแล้ว สินค้าและบริการนั้น ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด อย่างแท้จริง  การใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ มักกล่าวกันว่าเหมาะสมกับธุรกิจแบบ start up เท่านั้น ในความเป็นจริงนั้นธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าหรือบริการแบบไหน ถ้าหากเราสามารถรู้ถึงความต้องการของลูกค้าของเราในตลาดและเห็นความสำคัญต่อการพัฒนานั้นอย่างแท้จริงแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็สามารถตอบโจทย์ตลาดและทำเงินกลับมาได้อย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะกับผู้ที่มีสินค้าและบริการที่ต้องการกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

Review Vale Proposition Workshop

การพัฒนาสินค้าและบริการเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แล้วการเปลี่ยนแปลงของ ความต้องการของผู้คนในตลาด ย่อมต้องสิ่งใหม่หรือมองหาในสิ่งที่ ทางตลาดยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ หรือบางครั้ง เราอาจรู้สึกว่ามันมีเสียงในหัวบ้างอย่างเวลาใช้สินค้าหรือบริการ นั้นแล้ว มันยังรู้สึกขาดตกบกพร่องบางประการอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้ หน้าที่เหล่านี้ เป็นหน้าที่ที่คนในองค์กรไม่ว่าท่านจะเป็นพนักงานเป็นผู้บริหารหรือแม้กระทั่งเจ้าของ ก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะมาค้นหาความต้องการเหล่านี้ เพื่อทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำของเรานั้นกลับมาใช้บริการหรือมีประสบการณ์กับ ผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น และเป็นไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการ  จึงทำให้เห็นประโยชน์ ของอ่านหนังสือ Vale Proposition

จากที่ได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้ เป็นอย่างดีแล้ว สามารถนำมาทำเวิร์กช็อป ให้กับ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาสินค้า และบริการโดยตรง ไม่ว่า จะเป็นพนักงานที่ ทำงานอยู่ในองค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร หรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการมีมุมมองในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์กับตลาดสำหรับเวิร์กช็อป ที่ได้จากการศึกษาหนังสือเล่มนี้เป็นเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับ การ พัฒนาสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่โดยมีรายละเอียดสีเวิร์คช็อปดังนี้

Workshop 1 Demand + ability + Value

การที่เราจะพัฒนาสินค้าและบริการได้นั้นสิ่งที่ผู้ที่อยู่ในองค์กรจะต้องมองเห็นก็คือ ความต้องการโดยรวมของกลุ่มเป้าหมาย เห็นความสามารถขององค์กรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ และสามารถนำเอา Value ขององค์กร มาเติมเต็มกับสินค้าและบริการอย่างเต็มที่ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่ทำให้ทันสมัยขึ้นแต่ให้ตอบโจทย์ ประโยชน์ที่จะให้กับ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราได้เติมเต็มประสบการณ์ความรู้สึกและ การได้ใช้สินค้านั้น อยากทันสมัยมากยิ่งขึ้น สมใจอยากมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรโดยรวม

Workshop 2 Products/Service Development

ในเวิร์คช็อปนี้ เป็นการนำเอา ข้อมูลจากเวิร์คช็อปแรก มาสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยจะต้องศึกษาทั้ง ในเรื่องของ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และองค์ประกอบอื่นทีทำให้การส่งมอบสินค้าและบริการนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์

Workshop 3 Market Test

ในส่วนของการทดสอบตลาด อาจทำได้หลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัย แกนนำผลิตภัณฑ์ไปสู่ ตลาดเป้าหมายด้วยการแจ สินค้าตัวอย่าง หรือแม้แต่การทำ การจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้ กิจการนั้นได้เห็นแนวทางการดำเนินงานหลังจากที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วว่าผลิตภัณฑ์นั้นควรจะต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมหรือ ผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสมกับตลาดเพียงพอแล้ว

Workshop 4 การสร้างและรักษาความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แม้ว่าการทำกิจกรรมจะทำให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์สามารถนำออกสู่ตลาดได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่การอยู่ในตลาดได้อย่างต่อเนื่องนั้นต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะเป็นหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ทีตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป รวมถึงการคิดค้นอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ สิ่งเหล่านี้เอง องค์กร ธุรกิจ ต้องการกันพัฒนาต่อเนื่องเพื่อดึงรั้งลูกค้าทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นลูกค้าประจำของเราให้ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

 

สิ่งเหล่านี้ทุกท่านสามารถซื้อหนังสือไปอ่าน พร้อม ลงมือทำได้ด้วยตัวเอง แต่หากติดปัญหาและหาเพื่อนปรึกษาไม่ได้ ติดต่อ Workshop กับอาจารย์เงาะได้ที่  @shiningconsult

 

 

 

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ : Business Model You
AMAZON : 
ASIA BOOK : 
KINOKUNIYA : 
SE-ED :