EP.2 ตลาดล้วน ล้วน พาเที่ยวงาน Hope Fair 2019 ขายของได้ เติมเต็มสังคม

//EP.2 ตลาดล้วน ล้วน พาเที่ยวงาน Hope Fair 2019 ขายของได้ เติมเต็มสังคม

EP.2 ตลาดล้วน ล้วน พาเที่ยวงาน Hope Fair 2019 ขายของได้ เติมเต็มสังคม

Truly Marketing

รายการตลาดล้วน ล้วน

รายการตลาดล้วน ล้วน วันนี้พาไปเที่ยวตลาดแบบโฮป Hope ขายของได้ พร้อมเติมเต็มสังคม ในงาน Hope fair 2019 ปีนี้จัดที่ Rembrandt Hotel Bangkok นอกจากได้เรียนรู้วัฒนธรรม และการตลาดของชาวต่างชาติที่ขายของในไทย ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย