EP.3 ตลาดล้วน ล้วน พาจิบกาแฟ ธุรกิจในฝันของใครหลายคน

//EP.3 ตลาดล้วน ล้วน พาจิบกาแฟ ธุรกิจในฝันของใครหลายคน

EP.3 ตลาดล้วน ล้วน พาจิบกาแฟ ธุรกิจในฝันของใครหลายคน

Truly Marketing

รายการตลาดล้วน ล้วน

รายการตลาดล้วน ล้วน วันนี้พามาจิบกาแฟ นั่งชิว ชวนคุยเรื่องธุรกิจร้านกาแฟ บทเรียนจากร้านกาแฟดีดีที่อยากนำมาฝากกัน การบริหารร้านกาแฟที่ประสบความสำเร็จได้ อาจไม่ต้องเลียนแบบร้านใหญ่เสมอไป หากอยากเปิดร้านกาแฟที่บ้าน เราควรคิดเรื่องการตลาดอย่างไร ธุรกิจร้านกาแฟของเราจึงจะไปได้ตลอด

ขอขอบคุณเจ้าของแบรนด์กาแฟเมซโซ่ (Mezzo Coffee) ที่อนุญาตให้เราได้ยกเป็นกรณีศึกษาในรายการตลาดล้วน ล้วน