บริการออกแบบหลักสูตรอบรม

เรามีนักวิชาการและชำนาญการในการออกแบบหลักสูตรอบรม เพื่อประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และหน่วยงานที่จัดอบรม มีหลายองค์กรที่เราเคยออกแบบหลักสูตรให้กับบริษัทข้ามชาติที่ตั้งในประเทศไทย อาทิ หลักสูตรการบริการ สำหรับพนักงานหน้าร้าน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ถูกใช้งานสอนต่อมากว่า 18 ปี จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเห็นได้ว่าการออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับนโยบาย และงานที่ต้องการผลสำฤทธิ์มีความสำคัญมาก ทำให้เกิดแบบอย่าง แบบแผนในการปฎิบัติอย่างไม่ผิดเพี้ยนจากนโยบายและภาพลักษณ์องค์กรที่วางไว้ และอีกหลายหลักสูตรที่ทำให้เกิดผลในทางบวกอย่างยั่งยืนแก่องค์กร ตามที่เราได้ตั้งปณิธานการทำงาน คือ การช่วยเติมเต็มองค์กรให้เติบโต และก้าวข้ามผ่านวิกฤตได้อย่างยั่งยืน

สนใจออกแบบหลักสูตร หรือจัดอบรม ติดต่อ 02-0024257
Line OA : @shiningconsult