​ SihanoukVille

/Tag:​ SihanoukVille

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​02​ ​​ ท่าเรือขนส่งสินค้า สีหนุวิลล์​ ( ​​ SihanoukVille, Cambodia)

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุนในประเทศกัมพูชา ตอนที่ 01 ด่านจังหวัดตราดก่อนข้ามไปกัมพูชา

[...]