Business Trip Myanmar

/Tag:Business Trip Myanmar

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ภายหลังการ [...]

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด พานักธุรกิจไทยเดินทางศึกษาดูงาน และจัดงานแสดงสินค้าไทย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จากการจัดง [...]

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด พานักธุรกิจไทยเดินทางศึกษาดูงาน และพบประธานนักธุรกิจเมียนมา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นอกจากมาได [...]