อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

/Tag:อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

Project Smart SMEs และ Global SMEs : Global SME Program

  htt [...]

บทความเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐก [...]

Branding Ep. 3

สนุกกับอีก [...]

สัมนาเชิงปฎิบัติการ กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

กลยุทธ์การ [...]

Branding Ep.1

หลากหลายคำ [...]

Social Business คือ

Social Bus [...]

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต (Miss JIRATHA AGANIDAT)

EDUC [...]

By | 2019-10-04T16:34:22+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

10 เหตุผลที่ควรค้าขายกับกัมพูชา

มีอัตราการ [...]

15 ที่ต้องห้ามพลาดในกรุงพนมเปญ กัมพูชา

Royal Pala [...]