สัมภาษณ์รัฐมนตรีกัมพูชา

/Tag:สัมภาษณ์รัฐมนตรีกัมพูชา

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​04 ​สู่กรุงพนมเปญ สัมภาษณ์จากท่าน OKNHA DATUK OTHSMAN HASSAN​

[...]