ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา

/Tag:ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​10 ​​ สรุปทริปการค้า การลงทุนในกัมพูชา​​

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​09 ​​ สรุปทริปการค้า การลงทุนในกัมพูชา​

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​08 ​​ ​ สัมภาษณ์คุณดวงใจ จันทร นักธุรกิจและนักลงทุนในกัมพูชา​

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​07 ​​ สัมภาษณ์คุณดวงใจ จันทร นักธุรกิจและนักลงทุนในกัมพูชา​

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​06 ​​ ตลาด การค้า พฤติกรรมการบริโภคของคนกัมพูชา

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​05 ​​ สัมภาษณ์คุณจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)​

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​04 ​สู่กรุงพนมเปญ สัมภาษณ์จากท่าน OKNHA DATUK OTHSMAN HASSAN​

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุน ในประเทศกัมพูชา ตอนที่ ​02​ ​​ ท่าเรือขนส่งสินค้า สีหนุวิลล์​ ( ​​ SihanoukVille, Cambodia)

[...]

Cambodia Business Trip : ​การค้า การลงทุนในประเทศกัมพูชา ตอนที่ 01 ด่านจังหวัดตราดก่อนข้ามไปกัมพูชา

[...]