พานักธุรกิจออกงานแสดงสินค้า

/Tag:พานักธุรกิจออกงานแสดงสินค้า

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด พานักธุรกิจไทยเดินทางศึกษาดูงาน และจัดงานแสดงสินค้าไทย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จากการจัดง [...]

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด พานักธุรกิจไทยเดินทางศึกษาดูงาน และพบประธานนักธุรกิจเมียนมา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นอกจากมาได [...]