บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด พานักธุรกิจไทยเดินทางศึกษาดูงาน และพบประธานนักธุรกิจเมียนมา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

//บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด พานักธุรกิจไทยเดินทางศึกษาดูงาน และพบประธานนักธุรกิจเมียนมา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด พานักธุรกิจไทยเดินทางศึกษาดูงาน และพบประธานนักธุรกิจเมียนมา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นอกจากมาได้สร้างเครือข่ายด้านการค้าแล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายด้านการลงทุนด้วย ทั้งผู้ประกอบการในโครงการฯ และผู้สนใจที่ร่วมเดินทางไปกับทีมที่ปรึกษา บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด ได้เดินทางศึกษาดูงานที่รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้รับโอกาสในการเข้าพบ ประธานหอการค้า ของรัฐมอญ U Hla Shein เลขาฯ หอการค้า และทีมนักธุรกิจมอญ ได้ร่วมรับประทานอาหาร พูดคุย เชิญชวนเข้ามาดูตลาดที่พร้อมจะพาผู้ประกอบการไทยไปสำรวจตลาดการค้าของคนมอญ ห้างสรรพสินค้าโอเชี่ยน และได้รับคำแนะนำอย่างดีสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในการเข้ามาค้าขายในรัฐมอญ

เดินทางศึกษาดูงานต่อมายังรัฐกะเหรี่ยง ชมตลาดการค้าทุกขนาด วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ความเป็นอยู่ ความชอบในสินค้าแต่ละรูปแบบทั้งชานเมืองและในเมืองของรัฐกะเหรี่ยง ทางนักธุรกิจไทยและทีมที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก เลขาฯ หอการค้ารัฐกะเหรี่ยง U Soe Thein ซึ่งได้ให้คำแนะนำ พร้อมตอบทุกคำถามจากนักธุรกิจไทยถึงความเป็นไปได้ในเชิงการค้า นำสินค้าเข้ามาขาย และด้านการเข้ามาลงทุนกับสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ทางนักธุรกิจไทยได้รับคำตอบและคำแนะนำที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการซื้อขาย และการลงทุนในเมียนมา

และได้รับเกียรติจากประธานหอการค้ารัฐกะเหรี่ยง ประธานการเกษตรของรัฐกะเหรี่ยง เลขาฯ หอการค้ารัฐกะเหรี่ยง (U Soe Thein) และนักธุรกิจของรัฐกะเหรี่ยง เชิญรับประทานอาหารค่ำร่วมกันอย่างเป็นทางการ พร้อมกับเจรจาธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย และต่อยอดทางธุรกิจระหว่างกันต่อไป ซึ่งทางนักธุรกิจกะเหรี่ยงจะเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจกับทางนักธุรกิจไทยกลุ่มนี้ต่อไป