ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด : Marketing Strategy

เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์การตลาด เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดที่เน้นการทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม การใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน การกำหนดเป้าหมาย การวางตำแหน่ง การพัฒนาข้อเสนอทางการตลาด ทั้งหมดนี้สามารถทำให้มั่นใจได้ว่าแผนการพัฒนาตลาดนั้นมีพื้นฐานจากความเป็นจริงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด โดยเรามีบริการดังนี้
1. Market Segment and Targeting
2. Marketing Strategy and Plan Development
3. Brand and Customer Strategy
4. Products & Portfolio Management
5. Pricing Optimization
6. Customer and Sales Ecosystem
7. Customer Experience
8. Sales Management
9. International Marketing


 • Strategy ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์คือ กระบวนการให้คำปรึกษาแก่บริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญโดยการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะรวมถึงการค้นคว้า...

 • Management Strategy ที่ปรึกษากลยุทธ์การบริหารงาน shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ในบริษัทหนึ่ง ๆ นั้น อาจประสบปัญหาหลายอย่างทั่วทั้งองค์กรที่ฝ่ายบริหารอาจต้องรับมือหลายด้านด้วยกัน ในการนี้ทางออกหนึ่งคือ การหาบริการที่ปรึกษาด้านการจ...

 • opertion strategy ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการและเทคนิค shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การปฏิบัติการเป็นแกนหลักในการลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านผลกำไร และด้านการเติบโตของบริษัท การปฏิบัติการที่ดีเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้...

 • shining consult sales skill consulting sales พัฒนางานขาย.png
  เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัตการเพิ่มยอดขายให้โตแบบก้าวกระโดด เห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องการเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเรามักพบว่าสภาพปัญหาด้านการเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์ก...

 • shining consult unlock your protential DNA และการพัฒนาศักยภาพ.png
  เขียนโดย อาจารย์จิรฐา อัคติทัตธุรกิจ MSME เป้นธุรกิจที่มีจำนวนมากที่สุดจากภาพรวมธุรกิจภายในประเทศ และมักเป็นกิจการที่มีข้อจำกัดหลายด้าน อีกทั้งยังเผชิญความท้าทายหลายอย่างเพียงลำพัง...