Latest event

/Latest event
Latest event 2020-12-22T23:21:16+07:00

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด พานักธุรกิจไทยเดินทางศึกษาดูงาน และพบประธานนักธุรกิจเมียนมา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

September 11th, 2016|

นอกจากมาได้สร้างเครือข่ายด้านการค้าแล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายด้านการลงทุนด้วย ทั้งผู้ประกอบการในโครงก [...]

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะ Cross Border

May 26th, 2016|

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ไชน [...]

กิจกรรม Business Forum เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับ

May 25th, 2016|

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ไชน [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

March 1st, 2016|

จากนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการขับเคลื่อนการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Sp [...]

Cambodia Business Trip : พานักธุรกิจออกงานแสดงสินค้า (Trade Fair) 2015 ณ เกาะเพชร ประเทศกัมพูชา

September 7th, 2015|

[...]