Latest event

/Latest event
Latest event 2018-04-17T09:31:28+07:00

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

January 5th, 2019|

การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ เปลี่ [...]

กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่นที่ 8

November 11th, 2018|

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร โครงการฝึกอบรม นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติ [...]

Sale techniques เทคนิคการขายและดูแลลูกค้า

October 11th, 2018|

Training and Workshop Sale techniques หลักสูตร เทคนิคการขายและดูแลลูกค้า ให้แก่พนักงานทั้งส่วนกลาง [...]

Food Truck กับการเตรียมตัวขยายธุรกิจกับประเทศใน CLMV

September 10th, 2018|

หลักสูตร การเตรียมตัวขยายธุรกิจกับประเทศใน CLMV วิทยากร อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต อบรมเชิงปฎิบัติการด้ [...]

กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่นที่ 7

June 3rd, 2018|

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร โครงการฝึกอบรม นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติ [...]

กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2

May 31st, 2018|

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบกา [...]