Latest event

/Latest event
Latest event 2018-04-17T09:31:28+07:00

สัมนาเชิงปฎิบัติการ กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

September 3rd, 2018|

กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสำหรับ นัก [...]

กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2

May 31st, 2018|

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบกา [...]

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) รุ่นที่ 2

May 29th, 2018|

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบกา [...]

กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1

May 28th, 2018|

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบกา [...]

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) รุ่นที่ 1

May 28th, 2018|

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบกา [...]

ขอเชิญสมัครหลักสูตร Global SME Program

February 5th, 2018|

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน หรือ ผู้มีอำนาจการตัดสินใจในกิจการ ร่วมสมัครเข้าร่วม *โดย 1 บร [...]