FMCG : Convenience การแสวงหาความสะดวกสบายให้ลูกค้า

เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

1. ไลฟ์สไตล์ (Life Style) ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง เรามีความยุ่งยากในการหาตัวย่งชี้ถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงได้ยุ่งยากขึ้น เพราะการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็นและ wifi เข้าไปเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ทุกอย่าง ตลอดเวลา แต่สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ

 • ทุกที่กลายเป็นเมือง
 • การเตินทางเต็มไปด้วยความแน่นขนัด อึดอัด ในทุกแหล่ง ทั้ง รถ รถไฟ เครื่องบิน เรือ
 • ผู้คนใช้เวลาในออนไลน์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากอินเตอร์เน็ตสามารถแทรกซึมไปอยู่ในทุกคนตลอดเวลา
 • ความเครียด ความกังวล และโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการอยู่กับโลกอินเตอร์เน็ตมากเกินไป

2. ผู้บริโภคมีความท้าทายใหม่เกิดขึ้นเสมอ กลุ่มลูกค้า FMCG จะมีอาการ ยุ่ง เครียด อยู่กับข้อมูลเยอะเกิน เหนื่อย และเกิดความเหนื่อยล้าที่ซับซ้อนขึ้น

การทำงานไม่เป็นเวลา หรือทำงานตลอดเวลา ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้แสวงหา Work life balance ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในระยะยาว ดังนั้น สิ่งสำคัญในสำหรับลูกค้าในยุคนี้ คือ “ความสะดวกสบาย”

3. “ความสะดวกสบาย” เราจะค้นหาปัญหา และ ความต้องการ ของลูกค้าอย่างไร เพื่อให้ตอบสนองความสะดวกสบายตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า

 • มันดีกว่าเดิม
 • ง่ายต่อการใช้
 • สะดวกยิ่งขึ้น
 • เจ้า..(สิ่งนี้)…ช่วยให้ฉัน…ง่ายขึ้น/ดีขึ้น
 • เจ้า…(สิ่งนี้)…ทำให้ฉัน มีเวลามากยิ่งขึ้น หรือ ฉันมีเวลามากขึ้นเพราะ..เจ้า…(สิ่งนี้)

4. มีงานวิจัยเชิงของพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม FMCG บางอย่างที่เราสามารถนำไปช่วยเสริมความเติบโตได้ คือ

 • 39% ของผู้บริโภคออนไลน์ทั่วโลก รับประทานอาหารนอกบ้านทุกสัปดาห์
 • 27% ของผู้บริโภค หวังว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ไลฟ์สไตล์ง่ายขึ้น
 • 26% สะดวกในการใช้

5. ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาไปพร้อมกับปัจจัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ได้ในรูปแบบที่เฉพาะตัวมากขึ้น

 • ความเร็วของอินเตอร์เน็ตถูกพัฒนาให้มีความเร็วมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • เทคโนโลยีก็จะถูกพัฒนากมาขึ้น การเพิ่มอรรถประโยชน์ และสร้างความต้องอย่างแพร่หลายมากขึ้น

6. ทำอย่างไรที่จะตอบสนอง “ความสะดวกสบาย” ได้ โดย Thinking Convenience in everything you do.

 • Grab & go
 • Store within a store
 • Range assortment
 • Pack size
 • Loyalty data
 • E-commerce
 • Home delivery
 • Pick up
 • Machine learning
 • Customized offers
 • Programmatic consumption
 • Voice
 • Drone | AI, AR, VR

ที่มาข้อมูล : nielsen


 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 1.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต หลากหลายคำถามเข้ามาว่าตกลง ควรให้คำสำคัญที่ Products หรือ Brand จริงหรือ “ที่ว่า”…สร้างแบรนด์ซิ ได้ราคาเองทำ story หน่อยอัพราคาแพงได้พัฒนาให้ดูแปลก แห...

 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 3.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมีสินค้าอยู่แล้ว หันมาสร้างแบรนด์ สร้างมูลค่า อาจจุด...

 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 2.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding เรื่องที่ 4 “คน”..มี “เรื่องราวในชีวิต”…”แบรนด์” มี “Story”นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่sto...

 • better world marketing อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ican sell.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การตลาด แบบBetter World มุมมองของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรามักพบว่า คนทุกรุ่นพยายามกล่าวถึง ความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียม ของคนในสังคม คนก็พยา...

 • retail store ร้านค้าปลีก มีอะไรบ้าง shining consult article.png
  ร้านค้าปลีก ปัจจุบันมี 5 ประเภท1. ห้างสรรพสินค้า (Department store) มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง-สูง จำหน่ายสินค้าที่ทันสมัย คุณภาพดี มีทั...

 • ธุรกิจค้าส่ง wholesale business.png
  ธุรกิจการค้าส่ง แบ่งได้ 3 ประเภทหลัก 1. ผู้ค้าส่งอิสระธุรกิจค้าส่งอิสระ คือ ผู้ประกอบการทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจค้าส่ง โดยอาจเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือได้ผูกสัญญากับผู้ผลิตสินค้า สา...

 • article i can sell วางแผนในการขาย บทความ อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  เขียนโดยโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การวางแผนการขายจะประกอบไปด้วย การพยาการณ์ยอดขาย การวิเคราะห์กำไรขาดทุน และนำมาซึ่งการปฏิบัติจริง ที่ต้องเหนื่อยยากก็เพราะประสิทธิภาพของการทำงานขาย...

 • marketing tools shining consult.png
  การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการส่งออก ด้วยเครื่องมือด้านการตลาด เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต เจาะลึกธุรกิจด้วยตัวเอง สร้างความชัดเจนและความเข้าในในกลุ่มลูกค้าของลูกค้าในทุกมิติที่เกี...

 • อบรมพนักงานขาย shining consult sales training.png
  หลักสูตรการขาย จำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ผู้เป็นเจ้าของสินค้า นักขาย หรือผู้ที่ต้องการนำสินค้าเข้าตลาดได้เรียนรู้ เข้าใจการวางผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เหมาะกับช่องทางการขายมากขึ้น และมีทัก...

 • Article บทความ Collaboration Marketing shining consult.png
  Collaboration Marketing หรือ การตลาดแบบร่วมมือกัน หมายถึง กลยุทธ์ความร่วมมือของแบรนด์สองแบรนด์ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานการตลาดร่วมกัน โดยเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดร่วมกัน โดยอาจเป...