Family business สู่การเป็น SME

เรื่องเล่าจากที่ปรึกษา

หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำกิจการหลัก เป็นผู้ผลิตสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง และอยากได้อาชีพที่คนในครอบครัวมีความรู้ความสามารถ และทานกันอยู่แล้ว ทั้งยังช่วยคนรอบข้างที่มีปัญหาสุขภาพได้ จึงศึกษาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร จนได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เกิดการดีท็อกซ์ (Detox) ของเสียในร่างกาย และเริ่มกิจการกันเองภายในครอบครัว และทดลองขายโดยอาศัยหน้าร้านมาระยะหนึ่ง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากตลาดท้องถิ่น  จึงเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่อยากเติบโต

Problematic:
1. Lack of business model ขาดความเข้าใจในโมเดลธุรกิจใหม่
2. Lack of business process ขาดความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจใหม่
3. Lack of marketing implementation ขาดความเข้าใจในกลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
4. Lack of Investment idea ขาดความเข้าใจสภาะวะการลงทุนในกิจการใหม่

Solution :
ด้านบริหารจัดการ
1. การบริหารจัดการยังไม่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเพียงการรวมตัวในหมู่ญาติและเพื่อนที่ช่วยเหลือกันรวมตัวกันทำ กิจการยังไม่ถือว่าเติบโตนักจึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องระบบการจัดการเข้ามาช่วย
2. บุคลากรยังไม่มีการจ้างเพิ่มเติม แต่ใช้แรงงานภายในจากญาติและเพื่อนทำให้การค้าเดินไปอย่างต่อเนื่อง
3. กิจการยังขาดความชัดเจนใน Business Model และ Business Process จึงมีการพัฒนาบางอย่างที่มีความชำนาญเท่านั้น

ด้านการจัดซื้อและการผลิต
1. การจัดซื้อวัตถุดิบต้นน้ำทั้งหมด อาศัยความเป็นผู้อยู่ในวงการค้ามานานจึงมีเครือข่ายในการจัดหาได้
a. วัตถุดิบที่เป็นพืชสมุนไพร ที่ยังอยู่ในระยะการติดต่อและเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ หรือ อินทรีย์มาใช้ในการผลิต
b. ขวดและองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ใหญ่และเล็ก มีเครืองข่ายที่สามารถสั่งผลิตได้
2. วิธีการผลิต ยังเป็นการดำเนินการภายในครัวเรือน มีข้อตกลงในการควบคุมมาตรฐานสูตร และความสะอาดซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ผลิตหลายคน
3. กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 300 ขวด ต่อวัน (ตามการประมาณการณ์)
4. อำนาจต่อรองทางการค้ากับคู่ค้าจึงมีน้อยด้วยเช่นกัน ต้นทุนผลิตภัณฑ์จึงยังสูง ทำให้ราคาสินค้าสูง หรืออีกนัยหนึ่งคือ กำไรต่อชิ้นค่อนข้างน้อย

ด้านการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์มีหลักมี 3 ผลิตภัณฑ์ด้วยกันคือ
– สูตรธรรมดา
– สูตรเข้มข้น
– สูตร Advance (ช่วยย่อย และลดอาการท้องอืด)
ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยังไม่ได้ขอ อย. จึงมีความยากในการวางตลาดอย่างแพร่หลาย
2. เนื่องจากมีกำลังการผลิตน้อย การจัดทำโครงสร้างต้นทุนจึงยังไม่ได้จัดทำอย่างครบถ้วน
3. กิจการยังขาดความรู้ทางด้านการตลาดทั้งระบบเพื่อที่จะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย

จากการวิเคราะห์ สู่การลงมือทำ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในด้านการวางแผนการตลาดของที่ปรึกษา และการลงมือทำอย่างจริงจังตาม Time line จากความฝัน สู่ความจริง

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต