ความเชี่ยวชาญของเรา (Explore our capability)


 • Strategy ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์คือ กระบวนการให้คำปรึกษาแก่บริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญโดยการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะรวมถึงการค้นคว้า...

 • Management Strategy ที่ปรึกษากลยุทธ์การบริหารงาน shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ในบริษัทหนึ่ง ๆ นั้น อาจประสบปัญหาหลายอย่างทั่วทั้งองค์กรที่ฝ่ายบริหารอาจต้องรับมือหลายด้านด้วยกัน ในการนี้ทางออกหนึ่งคือ การหาบริการที่ปรึกษาด้านการจ...

 • opertion strategy ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการและเทคนิค shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การปฏิบัติการเป็นแกนหลักในการลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านผลกำไร และด้านการเติบโตของบริษัท การปฏิบัติการที่ดีเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้...

 • Marketing Strategy shining consult กลยุทธ์การตลาด อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ถ้าคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์การตลาด เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดที่เน้นการทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยการใช้...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …