Ep.10 ตลาดล้วน ล้วน ถอดบนเรียนจากสถานการณ์การกักตุน

//Ep.10 ตลาดล้วน ล้วน ถอดบนเรียนจากสถานการณ์การกักตุน

Ep.10 ตลาดล้วน ล้วน ถอดบนเรียนจากสถานการณ์การกักตุน

สถานการณ์ #Covid19 ทำให้เราเห็นการ “กักตุน” สินค้า หรือการไปแห่ซื้อสินค้าจำนวนมาก และเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดความตระหนกตกใจ แล้วสินค้าของเรา อยู่ในความคำนึงถึงของลูกค้าหรือไม่ ถ้าไม่อยู่ แล้วจะทำอย่างไรดี?