Collaboration Marketing

Collaboration Marketing หรือ การตลาดแบบร่วมมือกัน

หมายถึง กลยุทธ์ความร่วมมือของแบรนด์สองแบรนด์ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานการตลาดร่วมกัน โดยเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดร่วมกัน โดยอาจเป็นการร่วมมือกันผลิตสินค้าหรือบริการร่วมกัน จัดทำแคมเปญหรือกิจกรรมร่วมกัน หรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น มีวิธีการที่นิยมทำก็คือ การนำเอาจุดเด่น ข้อได้เปรียบ หรือ สิ่งที่ลูกค้าจดจำได้ของแต่ละแบรนด์มารวมกัน ทำให้เกิดรูปแบบการนำเสนอใหม่

ความร่วมมือทางการตลาดช่วยส่งเสริมด้าน

  • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้กว้างขึ้น
  • สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ได้มากขึ้น
  • สร้างความแตกต่างและโดดเด่นในตลาด
  • ประหยัดต้นทุนในการทำการตลาด

Collaboration Marketing นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นทำ Collaboration Marketing อย่างไร

1. กำหนดวัตถุประสงค์
ก่อนเริ่มทำ Collaboration Marketing แบรนด์ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ชัดเจน เช่น ต้องการขยายฐานลูกค้า ต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์ ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่ เป็นต้น

2. เลือกพันธมิตร
การเลือกพันธมิตรเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยควรเลือกพันธมิตรที่มีเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างการ Synergy ร่วมกันได้

3. พัฒนาแผนการตลาด
หลังจากเลือกพันธมิตรได้แล้ว ควรพัฒนาแผนการตลาดร่วมกัน โดยกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เช่น สินค้าหรือบริการที่จะร่วมมือกัน แคมเปญหรือกิจกรรมที่จะจัดขึ้น เป็นต้น

4. ดำเนินการตามแผนการตลาด
เมื่อแผนการตลาดได้รับการอนุมัติแล้ว ดำเนินการตามแผนการตลาดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริโภคชอบอะไรใน Collaboration Marketing

  • ความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ ผู้บริโภคมักชอบอะไรที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ การที่แบรนด์ต่าง ๆ ร่วมมือกันทำให้เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจมากขึ้น เช่น การร่วมมือกันออกสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ร่วมกัน การทำแคมเปญหรือกิจกรรมที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ เป็นต้น
  • ความคุ้มค่า ผู้บริโภคมักชอบอะไรที่คุ้มค่า การที่แบรนด์ต่าง ๆ ร่วมมือกันมักทำให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น เช่น การออกโปรโมชั่นหรือส่วนลดร่วมกัน การมอบสิทธิพิเศษร่วมกัน เป็นต้น
  • การมีส่วนร่วม ผู้บริโภคมักชอบมีส่วนร่วมกับแบรนด์ การที่แบรนด์ต่าง ๆ ร่วมมือกันมักทำให้เกิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้น เช่น การร่วมออกแบบสินค้าหรือบริการร่วมกัน การร่วมเล่นเกมหรือกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น

เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต