VDO

/VDO

The VDO Clip and Youtube are knowledge sharing by Jiratha Aganidat from Shining Consult Co., Ltd.

Ep.10 ตลาดล้วน ล้วน ถอดบนเรียนจากสถานการณ์การกักตุน

สถานการณ์ [...]

Ep.9 ตลาดล้วน ล้วน C Commerce มิติใหม่ของการ Shop ด้วย Chat

C-Commerc [...]

Ep.8 ตลาดล้วน ล้วน Digital Transformation And Digital Disruption Technology

Truly Ma [...]

Ep.7 ตลาดล้วน ล้วน Low Growth and High Growth คืออะไร สิ่งที่มาช่วยให้กิจการ High Growth ทำอย่างไร

Truly Ma [...]

EP.6 ตลาดล้วน ล้วน Better World คืออะไร เกิดอะไรขึ้น แล้วจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ 2020 อย่างไร

Truly Ma [...]

EP.5 ตลาดล้วน ล้วน พาเข้าครัว ช้อปอาหารคนเดนมาร์ก Danish food

Truly Ma [...]

Ep.4 ตลาดล้วน ล้วน พาช้อปขนม ร้านค้าของคนสแกนดิเนเวีย Scandinavian

Truly Ma [...]

Critical Business Solutions 2020

อาจารย์จ [...]

EP.3 ตลาดล้วน ล้วน พาจิบกาแฟ ธุรกิจในฝันของใครหลายคน

Truly Ma [...]

EP.2 ตลาดล้วน ล้วน พาเที่ยวงาน Hope Fair 2019 ขายของได้ เติมเต็มสังคม

Truly Mar [...]