อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ได้ให้คำนิยามของ i can sell คือ ความสามารถในการทำเงิน และฉันทำได้

หลักสูตรการขาย จำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ผู้เป็นเจ้าของสินค้า หรือผู้ที่ต้องการนำสินค้าเข้าตลาดได้เรียนรู้ เข้าใจการวางผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เหมาะกับช่องทางการขายมากขึ้น และมีทักษะให้ช่องทางนั้นทำเงิน เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จการขาย การเพิ่มยอดขาย และหากเราขาดความเข้าใจในธุรกิจ ช่องทาง และกลุ่มลูกค้าที่เราต้องนำเสนอสินค้าจะเกิดความยากในการเพิ่มยอดขาย หรือเพิ่มยอดขายได้ไม่เต็มที่ หลักสูตรด้านการขายจะช่วยเพิ่มทักษะการขาย ลูกล่อลูกชนในการขาย หรือแม้แต่การวางแผนเพื่อนำมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้น

i can sell คือโปรแกรมหลักสูตรด้านการขาย ที่เราเน้นความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจให้ทำเงิน ต่อยอดการทำงานด้านการขาย การทำกลยุทธ์ตลาดอย่างถูกต้องไม่เข้าใจผิด ระหว่างกลุยทธ์ตลาดและกลยุทธ์ขาย ประกอบกับการวางแผนขายซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ เพราะมันจะกระทบไปถึงการวางแผนงบประมาณ วางแผนการใช้การเงิน ว่าเราจะเล่นสินค้าแบบไหนในช่วงใดบ้างถึงจะเหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจ
  • หลักสูตร รู้ทัน .. ก่อนขายสินค้าเข้า Modern Trade (21 มิ.ย. 2565)
    5,000.00 ฿
  • หลักสูตร Market for Soft Power (21 มิ.ย. 2565)
    5,000.00 ฿