Business Strategy Course

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาด้านกลยุทธ์หลายหลายรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ ซึ่งสามารถออกแบบตามความต้องการขององค์กร เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ มีหลักสูตรพื้นฐานดังนี้

 • Business Excellence Model and Workshop
 • Business Model You and Workshop
 • Bussiness Model CANVAS and Workshop
 • การออกแบบธุรกิจตัวเอง (How to make design business)
 • เติบโตด้วยโมเดลธุรกิจ (Growth with Business Model)
 • กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)
 • กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
 • กลยุทธ์ความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainable Business Strategy)

 

สนใจหลักสูตร จัดอบรม ติดต่อ 02-0024257
Line OA : @shiningconsult


 • Management Leadership and Personal Skills Course.png
  หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำ สามารถออกแบบตามความต้องการของบริษัทฯออกแบบสำหรับระดับการทำงานที่มีประสบการณ์มาก ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน โดยเน้นการพัฒนาศักยภา...

 • marketing course shining consult training หลักสูตรการตลาด marketing for non marketer.png
  หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการตลาด และการขาย สามารถออกแบบตามความต้องการของบริษัทฯ ออกแบบสำหรับระดับการทำงานที่มีประสบการณ์มาก หรือประสบการณ์น้อย ที่เป็นการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่...

 • team building shining consult 17.png
  หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน (Team building)สามารถออกแบบตามความต้องการของบริษัทฯ ทั้งสามารถจัดได้ทั้งภายในสถานที่ (Indoor) และนอกสถานที่ (Outdoor) สามารถออกแบบกิจกรรม และอุปกรณ์...

 • shining consult training course design บริการออกแบบหลักสูตรเฉพาะองค์กร.png
  เรามีนักวิชาการและชำนาญการในการออกแบบหลักสูตรอบรม เพื่อประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และหน่วยงานที่จัดอบรม มีหลายองค์กรที่เราเคยออกแบบหลักสูตรให้กับบริษัทข้ามชาติที่ตั้งในประเทศไทย อาทิ ...