Branding Ep.3

เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding

เรื่องที่ 4 “คน”..มี “เรื่องราวในชีวิต”…”แบรนด์” มี “Story”
นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่story อย่างอื่นไม่สนใจ ก็ไม่ใช่ ..ใช่ไหม เพราะคนซื้อ เค้าสนใจทั้งหมดนั่นแหละว่า สินค้าเหมาะกับคุณภาพ สมคุณค่ากับเรื่องราวที่เล่ามาหรือเปล่า หลายคนเขียน แล้วไม่ได้ทำอย่างเขียน หรือ เขียนได้ไม่เท่าที่ทำจริง
ดังนั้น Story + Doing + Telling นะคะ ที่จะส่งผลดีต่อแบรนด์

เรื่องที่ 5 “คน”..มี “เพื่อนรัก”… “แบรนด์”…มี “ลูกค้า”
การที่เราจะขายดีหรือทำทั้งหมดนั้น ก็เพื่อให้ลูกค้าได้ชื่นชม นิยม รักในตัวแบรนด์ ถ้าเราทำแล้วมีคนนิยมเยอะ ยอดขายจากคนรักก็จะตามมา เพราะเค้ารักในความคุ้มค่าทั้งหมด

เรื่องที่ 6 “คน” มี “เพื่อน-ไม่-รัก”…แบรนด์ ก็มี “คู่แข่ง” ก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มการค้าเดียวกันกับเรา รู้สึกว่ามีมิตรภาพระหว่างกัน แม้จะแข่งกันก็ยังเป็นความสนุกระหว่างแบรนด์ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน

จาก 6 เรื่องราวทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การสร้างแบรนด์คงไม่ได้ทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จริงแล้วต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและตรงกับกลุ่มลูกค้าพร้อมกับ ความพร้อมในการแข่งขันในตลาดเดียวกันกับคู่แข่งที่อาจมาก่อนเรา และผู้ที่จะเข้าตลาดเดียวกับเรา การทำการบ้านเรื่องแบรนด์ จึงมีส่วนผลักดันประสบการณ์ของลูกค้า และนำมาซึ่งรายได้ตามเป้าหมาย


 • ตัวชี้วัดโซเชียลมีเดียที่สำคัญปี 2024 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ Reach Engagement Conversion Social customer service Social commerce Reach KPIs KPI การเข้าถึงจะวัดจำนวนผู้ใช้ที่เจอ...

 • Analysis of marketing indicators shining consult วิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการตลาด.png
  ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการตลาด (Marketing Metrics Analysis) เปรียบเสมือนขุมพลังที่ช่วยให้นักการตลาดปลดล็อกศักยภาพของกลยุทธ์ ยกระดับประสิทธิภาพ และน...

 • marketing kpi Marketing Metrics shining consult ตัวชี้วัดทางการตลาด.png
  ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การวัดผลประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญ เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำทางให้นักการตลาดบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดทางการตลาด หรือที่เรียกว่า...

 • Omni Channel Marketing ตัวช่วยสำคัญสำหรับการอยู่รอดในยุคดิจิทัล shining consult.png
  เรียบเรียงโดยโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้บริโภคสมัยใหม่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกมากข...

 • customer relationship management online crm shining consult การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบนออนไลน์.png
  1. ข้อมูลกระจัดการจาย ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ชัดเจน 2. การเข้าถึงข้อมูลยุ่งยาก ซับซ้อน 3. ไม่มีระบบติดตามการขาย 4. ขาดเครื่องมือในประมวลผลการขาย สถิติ และการเก็บ Insights 5....

 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 1.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต หลากหลายคำถามเข้ามาว่าตกลง ควรให้คำสำคัญที่ Products หรือ Brand จริงหรือ “ที่ว่า”…สร้างแบรนด์ซิ ได้ราคาเองทำ story หน่อยอัพราคาแพงได้พัฒนาให้ดูแปลก แห...

 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 3.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมีสินค้าอยู่แล้ว หันมาสร้างแบรนด์ สร้างมูลค่า อาจจุด...

 • better world marketing อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ican sell.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การตลาด แบบBetter World มุมมองของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรามักพบว่า คนทุกรุ่นพยายามกล่าวถึง ความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียม ของคนในสังคม คนก็พยา...

 • shining consult FMCG Convenience การแสวงหาความสะดวกสบายให้ลูกค้า.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 1. ไลฟ์สไตล์ (Life Style) ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง เรามีความยุ่งยากในการหาตัวย่งชี้ถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงได้ยุ่งยากขึ้น เพราะการเชื่อมต่อ...

 • retail store ร้านค้าปลีก มีอะไรบ้าง shining consult article.png
  ร้านค้าปลีก ปัจจุบันมี 5 ประเภท1. ห้างสรรพสินค้า (Department store) มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง-สูง จำหน่ายสินค้าที่ทันสมัย คุณภาพดี มีทั...

 • ธุรกิจค้าส่ง wholesale business.png
  ธุรกิจการค้าส่ง แบ่งได้ 3 ประเภทหลัก 1. ผู้ค้าส่งอิสระธุรกิจค้าส่งอิสระ คือ ผู้ประกอบการทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจค้าส่ง โดยอาจเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือได้ผูกสัญญากับผู้ผลิตสินค้า สา...

 • article i can sell วางแผนในการขาย บทความ อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  เขียนโดยโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การวางแผนการขายจะประกอบไปด้วย การพยาการณ์ยอดขาย การวิเคราะห์กำไรขาดทุน และนำมาซึ่งการปฏิบัติจริง ที่ต้องเหนื่อยยากก็เพราะประสิทธิภาพของการทำงานขาย...

 • marketing tools shining consult.png
  การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการส่งออก ด้วยเครื่องมือด้านการตลาด เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต เจาะลึกธุรกิจด้วยตัวเอง สร้างความชัดเจนและความเข้าในในกลุ่มลูกค้าของลูกค้าในทุกมิติที่เกี...

 • อบรมพนักงานขาย shining consult sales training.png
  หลักสูตรการขาย จำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ผู้เป็นเจ้าของสินค้า นักขาย หรือผู้ที่ต้องการนำสินค้าเข้าตลาดได้เรียนรู้ เข้าใจการวางผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เหมาะกับช่องทางการขายมากขึ้น และมีทัก...

 • Article บทความ Collaboration Marketing shining consult.png
  Collaboration Marketing หรือ การตลาดแบบร่วมมือกัน หมายถึง กลยุทธ์ความร่วมมือของแบรนด์สองแบรนด์ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานการตลาดร่วมกัน โดยเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดร่วมกัน โดยอาจเป...