Branding Ep. 3

สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding

เรื่องที่ 4 “คน”..มี “เรื่องราวในชีวิต”…”แบรนด์” มี “Story”
นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่story อย่างอื่นไม่สนใจ ก็ไม่ใช่ ..ใช่ไหม เพราะคนซื้อ เค้าสนใจทั้งหมดนั่นแหละว่า สินค้าเหมาะกับคุณภาพ สมคุณค่ากับเรื่องราวที่เล่ามาหรือเปล่า หลายคนเขียน แล้วไม่ได้ทำอย่างเขียน หรือ เขียนได้ไม่เท่าที่ทำจริง
ดังนั้น Story + Doing + Telling นะคะ ที่จะส่งผลดีต่อแบรนด์

เรื่องที่ 5 “คน”..มี “เพื่อนรัก”… “แบรนด์”…มี “ลูกค้า”
การที่เราจะขายดีหรือทำทั้งหมดนั้น ก็เพื่อให้ลูกค้าได้ชื่นชม นิยม รักในตัวแบรนด์ ถ้าเราทำแล้วมีคนนิยมเยอะ ยอดขายจากคนรักก็จะตามมา เพราะเค้ารักในความคุ้มค่าทั้งหมด

เรื่องที่ 6 “คน” มี “เพื่อน-ไม่-รัก”…แบรนด์ ก็มี “คู่แข่ง” ก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มการค้าเดียวกันกับเรา รู้สึกว่ามีมิตรภาพระหว่างกัน แม้จะแข่งกันก็ยังเป็นความสนุกระหว่างแบรนด์ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน

จาก 6 เรื่องราวทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การสร้างแบรนด์คงไม่ได้ทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จริงแล้วต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและตรงกับกลุ่มลูกค้าพร้อมกับ ความพร้อมในการแข่งขันในตลาดเดียวกันกับคู่แข่งที่อาจมาก่อนเรา และผู้ที่จะเข้าตลาดเดียวกับเรา การทำการบ้านเรื่องแบรนด์ จึงมีส่วนผลักดันประสบการณ์ของลูกค้า และนำมาซึ่งรายได้ตามเป้าหมาย

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต