Branding Ep. 2

3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding

ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมีสินค้าอยู่แล้ว หันมาสร้างแบรนด์ สร้างมูลค่า อาจจุด้วยนวัตกรรม หรือ วัฒนธรรม ก็ตาม บางคนก็บอกว่าสร้างได้ด้วยตัวเองภายใน 5 นาที บางคนก็บอกว่า…โอย ยาก ต้องจ่ายแพง ถึงจะได้ดี ..

ลองคิดกันดู ดีมะ ว่า เรื่องแบรนด์ ต้องทำอะไรกันบ้าง

1. คนมี “ชื่อ” แบรนด์..มี “ชื่อ+สัญญลักษณ์
ข้อนี้เชื่อว่า ทุกกิจการก็ต้องมี เพื่อให้ลูกค้าเรียกผลิตภัณฑ์หรือ บริการทางกาค้าของเราอย่างถูกต้อง

2. คนมี “ร่างกาย” แบรนด์..มี “ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ”
ข้อนี้ก็ต้องดูนะคะว่าสินค้าของเราทำเพื่อใคร คนกลุ่มใหญ่ หรือคนกลุ่มเล็ก …หากบอกว่า “ก็ขายทุกคนแหละค่ะ”
อันนี้ก็ต้องกลับไปทบทวนกันว่า ใครซื้อสินค้าเรามากที่สุด และเป็นขาประจำ หรือแฟนคลับตัวจริงของสินค้าเรา ถ้าไม่รู้..ก็เริ่มต้น
ทำความเข้าใจให้มาก เพื่อเราจะได้รู้ชัดว่าคนกลุ่มไหนแน่ที่ปราบปลื้มเรา

3.คนมี “นิสัย” แบรนด์มี “บุคลิกภาพ”
การกำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์ เป็นการกำหนดตัวตนของสินค้า ตัวตนของกิจการ ออกมาให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และคน
ทั่วไปไได้รับรู้…แล้วสร้างบุคลิกกันตรงไหนล่ะ ถึงจะเห็นว่าแบรนด์มีบุคลิกภาพ …ก็ต้อง..Graphic ที่เป็นองค์ประกอบของชื่อ เครื่องหมายการค้าสัญญลักษณ์ ลาย สีสัน ตัวอักษรหรือ ฟ้อนท์ รวมทั้งตัวสินค้าด้วย

ทั้ง 3 ข้อนี้ ก็จะเห็นว่า ถ้ากิจการไม่เคยรู้จักลูกค้าตัวเอง ไม่รู้ว่าลูกค้าชอบอะไรในผลิตภัณฑ์ของเรา หรือว่าไม่ชอบอะไร การกำหนดบุคลิกภาพ ก็จะทำอย่างที่เจ้าของชอบ หรือยึดเอาความสวยมาเป็นที่ตั้ง ทำให้เมื่อออกมาแล้ว อาจไม่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีโอกาสส่งผลิให้แผนที่ยังไม่เป็นขาประจำ ก็อาจเปลี่ยนความชอบไปหาคู่แข่งหรือสินค้าทดแทน ส่วนถ้าชอบมากแต่ออกแบบจนไม่มั่นใจว่าเป็นสินค้าตัวเดิมใหม ก็พาลจะไม่ซื้อ..นึกว่าเป็นของปลอม ก็เสียหาย

เริ่มหาหรือเก็บข้อมูลก่อนก็แล้วกัน ค่อยดำเนินการต่อ…