Branding Ep.2

เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding

ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมีสินค้าอยู่แล้ว หันมาสร้างแบรนด์ สร้างมูลค่า อาจจุด้วยนวัตกรรม หรือ วัฒนธรรม ก็ตาม บางคนก็บอกว่าสร้างได้ด้วยตัวเองภายใน 5 นาที บางคนก็บอกว่า…โอย ยาก ต้องจ่ายแพง ถึงจะได้ดี ..

ลองคิดกันดู ดีมะ ว่า เรื่องแบรนด์ ต้องทำอะไรกันบ้าง

1. คนมี “ชื่อ” แบรนด์..มี “ชื่อ+สัญญลักษณ์
ข้อนี้เชื่อว่า ทุกกิจการก็ต้องมี เพื่อให้ลูกค้าเรียกผลิตภัณฑ์หรือ บริการทางกาค้าของเราอย่างถูกต้อง

2. คนมี “ร่างกาย” แบรนด์..มี “ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ”
ข้อนี้ก็ต้องดูนะคะว่าสินค้าของเราทำเพื่อใคร คนกลุ่มใหญ่ หรือคนกลุ่มเล็ก …หากบอกว่า “ก็ขายทุกคนแหละค่ะ”
อันนี้ก็ต้องกลับไปทบทวนกันว่า ใครซื้อสินค้าเรามากที่สุด และเป็นขาประจำ หรือแฟนคลับตัวจริงของสินค้าเรา ถ้าไม่รู้..ก็เริ่มต้น
ทำความเข้าใจให้มาก เพื่อเราจะได้รู้ชัดว่าคนกลุ่มไหนแน่ที่ปราบปลื้มเรา

3.คนมี “นิสัย” แบรนด์มี “บุคลิกภาพ”
การกำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์ เป็นการกำหนดตัวตนของสินค้า ตัวตนของกิจการ ออกมาให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และคน
ทั่วไปไได้รับรู้…แล้วสร้างบุคลิกกันตรงไหนล่ะ ถึงจะเห็นว่าแบรนด์มีบุคลิกภาพ …ก็ต้อง..Graphic ที่เป็นองค์ประกอบของชื่อ เครื่องหมายการค้าสัญญลักษณ์ ลาย สีสัน ตัวอักษรหรือ ฟ้อนท์ รวมทั้งตัวสินค้าด้วย

ทั้ง 3 ข้อนี้ ก็จะเห็นว่า ถ้ากิจการไม่เคยรู้จักลูกค้าตัวเอง ไม่รู้ว่าลูกค้าชอบอะไรในผลิตภัณฑ์ของเรา หรือว่าไม่ชอบอะไร การกำหนดบุคลิกภาพ ก็จะทำอย่างที่เจ้าของชอบ หรือยึดเอาความสวยมาเป็นที่ตั้ง ทำให้เมื่อออกมาแล้ว อาจไม่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีโอกาสส่งผลิให้แผนที่ยังไม่เป็นขาประจำ ก็อาจเปลี่ยนความชอบไปหาคู่แข่งหรือสินค้าทดแทน ส่วนถ้าชอบมากแต่ออกแบบจนไม่มั่นใจว่าเป็นสินค้าตัวเดิมใหม ก็พาลจะไม่ซื้อ..นึกว่าเป็นของปลอม ก็เสียหาย

เริ่มหาหรือเก็บข้อมูลก่อนก็แล้วกัน ค่อยดำเนินการต่อ…


 • ตัวชี้วัดโซเชียลมีเดียที่สำคัญปี 2024 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ Reach Engagement Conversion Social customer service Social commerce Reach KPIs KPI การเข้าถึงจะวัดจำนวนผู้ใช้ที่เจอ...

 • Analysis of marketing indicators shining consult วิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการตลาด.png
  ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการตลาด (Marketing Metrics Analysis) เปรียบเสมือนขุมพลังที่ช่วยให้นักการตลาดปลดล็อกศักยภาพของกลยุทธ์ ยกระดับประสิทธิภาพ และน...

 • marketing kpi Marketing Metrics shining consult ตัวชี้วัดทางการตลาด.png
  ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การวัดผลประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญ เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำทางให้นักการตลาดบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดทางการตลาด หรือที่เรียกว่า...

 • Omni Channel Marketing ตัวช่วยสำคัญสำหรับการอยู่รอดในยุคดิจิทัล shining consult.png
  เรียบเรียงโดยโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้บริโภคสมัยใหม่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกมากข...

 • customer relationship management online crm shining consult การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบนออนไลน์.png
  1. ข้อมูลกระจัดการจาย ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ชัดเจน 2. การเข้าถึงข้อมูลยุ่งยาก ซับซ้อน 3. ไม่มีระบบติดตามการขาย 4. ขาดเครื่องมือในประมวลผลการขาย สถิติ และการเก็บ Insights 5....

 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 1.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต หลากหลายคำถามเข้ามาว่าตกลง ควรให้คำสำคัญที่ Products หรือ Brand จริงหรือ “ที่ว่า”…สร้างแบรนด์ซิ ได้ราคาเองทำ story หน่อยอัพราคาแพงได้พัฒนาให้ดูแปลก แห...

 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 2.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding เรื่องที่ 4 “คน”..มี “เรื่องราวในชีวิต”…”แบรนด์” มี “Story”นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่sto...

 • better world marketing อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ican sell.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การตลาด แบบBetter World มุมมองของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรามักพบว่า คนทุกรุ่นพยายามกล่าวถึง ความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียม ของคนในสังคม คนก็พยา...

 • shining consult FMCG Convenience การแสวงหาความสะดวกสบายให้ลูกค้า.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 1. ไลฟ์สไตล์ (Life Style) ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง เรามีความยุ่งยากในการหาตัวย่งชี้ถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงได้ยุ่งยากขึ้น เพราะการเชื่อมต่อ...

 • retail store ร้านค้าปลีก มีอะไรบ้าง shining consult article.png
  ร้านค้าปลีก ปัจจุบันมี 5 ประเภท1. ห้างสรรพสินค้า (Department store) มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง-สูง จำหน่ายสินค้าที่ทันสมัย คุณภาพดี มีทั...

 • ธุรกิจค้าส่ง wholesale business.png
  ธุรกิจการค้าส่ง แบ่งได้ 3 ประเภทหลัก 1. ผู้ค้าส่งอิสระธุรกิจค้าส่งอิสระ คือ ผู้ประกอบการทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจค้าส่ง โดยอาจเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือได้ผูกสัญญากับผู้ผลิตสินค้า สา...

 • article i can sell วางแผนในการขาย บทความ อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  เขียนโดยโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การวางแผนการขายจะประกอบไปด้วย การพยาการณ์ยอดขาย การวิเคราะห์กำไรขาดทุน และนำมาซึ่งการปฏิบัติจริง ที่ต้องเหนื่อยยากก็เพราะประสิทธิภาพของการทำงานขาย...

 • marketing tools shining consult.png
  การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการส่งออก ด้วยเครื่องมือด้านการตลาด เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต เจาะลึกธุรกิจด้วยตัวเอง สร้างความชัดเจนและความเข้าในในกลุ่มลูกค้าของลูกค้าในทุกมิติที่เกี...

 • อบรมพนักงานขาย shining consult sales training.png
  หลักสูตรการขาย จำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ผู้เป็นเจ้าของสินค้า นักขาย หรือผู้ที่ต้องการนำสินค้าเข้าตลาดได้เรียนรู้ เข้าใจการวางผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เหมาะกับช่องทางการขายมากขึ้น และมีทัก...

 • Article บทความ Collaboration Marketing shining consult.png
  Collaboration Marketing หรือ การตลาดแบบร่วมมือกัน หมายถึง กลยุทธ์ความร่วมมือของแบรนด์สองแบรนด์ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานการตลาดร่วมกัน โดยเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดร่วมกัน โดยอาจเป...