INTERNATIONAL BUSINESS

อาเซียน 10 ประเทศ

 • Cambodia
  ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาร...
 • Indonesia
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta)ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็...
 • Laos
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว (Lao People’s Democratic Republic)เมืองหลวง : นครหลวงเวี...
 • Malaysia
  สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia)เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์(Kuala Lumpur)ภาษา : ภาษามาเล...
 • Myanmar
  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(Republic of the Union of Myanmar)เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw)ภาษา : ภาษา...
 • Negara Brunei Darussalam
  เนอการาบรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Bega...
 • Philippines
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila)ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน ...
 • Singapore
  สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)เมืองหลวง : สิงคโปร์ (Singapore)ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาร...
 • Vietnam
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi)ภาษา : ภาษาเว...
 • Thailand
  ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ...

 • บทบาท ความสัมพันธ์ ไทยกับนาโต้ nato.png
  ความสัมพันธ์ไทย-นาโต้ นายจอร์จ ดับเบิลยู. บุช (George W. Bush) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ณ ขณะนั้น) ได้มีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2546 ในระหว่าง...

 • องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ nato shining consult.png
  NATO คือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือย่อมาจากNorth Atlantic Treaty Organisation การก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่สอง นาโต้ เมื...

 • thailand biennale chiangrai 2023 Jiratha Aganidat shining consult.png
  ประเทศไทยเราได้ก่อตั้งมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ (บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ : Bangkok Art Biennale)นับเป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียน ที่มีความสามารถในการจัดการงานศิลปนานาชาติ มูลนิธิน...

 • soft power shining consult jiratha aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  Soft Power มีที่มาจากนายโจเซฟ เอส (Joseph S. Nye) ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ของวิทยาลัยการปกครองเคเนดี้ แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ให้นิยามว่า อำนาจ หมายถึง ความสามารถในการทำให้ผู้อื่นทำ...

 • ASEAN Map 10 ประเทศอาเซียน หลักสูตรอาเซียน shining consult.jpg
  Cambodia : กัมพูชา Indonesia : อินโดนีเซีย Laos : สปป.ลาว Malaysia : มาเลเซีย Myanmar : เมียนมา หรือ พม่า Negara Brunei Darussalam: เนอการาบรูไน ดารุซซาลาม Philippines : ฟิลิปปินส์...

 • ไปเที่ยวก่อนไปลงทุน asean วัฒนธรรมอาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศที่นิ่ง ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวไปในทางบวกสักเท่าไร ทำให้หลายคนมองถึงการค้ากับคนนอกประเทศมากยิ่งขึ้น แต่เราก็โดนปิดกั้นความเข...

 • study business culter asean วัฒนธรรมอาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  กระแสประชาคมอาเซียน ทำให้มีหลายคนอยากศึกษาวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ ติดต่อได้คล่อง ไปเที่ยวได้สนุก ปรับตัวเข้ากับผู้คนประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่พอได้ลงมือก็เกิดคำถามว่า แล้ววัฒนธรร...

 • คำนำหน้าชื่อประเทศ อาเซียน asia asean อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เคยถามหลายคนว่า ประเทศไทย ชื่อจริง ๆ ตามหลักการปกครอง ชื่ออะไร ก็มีหลายคนมองหน้าว่าเป็นการถามกวน ๆ หรือไม่ แต่ก็ตั้งใจถามจริงทุกครั้ง คำตอบที่ได้มักตอบกันว่า “ก็ประเทศไทย” ไง แต่ถ้...

 • เตรียมตัวก่อนไปดูงานต่างประเทศ study tour project อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  มักมีคนกล่าวกันว่า การไปดูงานในต่างประเทศนั้น ก็แค่พากันไปเที่ยว หากเป็นภาครัฐ ก็อาจถูกมองว่า ผู้ที่เดินทางมักมีความต้องประสงค์ที่จะเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่โ...

 • กำเนิดอาเซียน association of south east asian nations อาจารย์จิรฐา shining consult .jpg
  AECเป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations :ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8...

 • asean charter กฎบัตรอาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญ ของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียน มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม ห...

 • myanmar ข้อมูลเมียนมา คนพม่า อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  ประเทศพม่า หรือ Myanmar มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ Republic of the Union of Myanmar เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่...

 • myanmar เมียนมา พม่า อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  ก่อนที่มาเป็นชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ เมียนมา เดิมคือชื่อ พม่า หรือ Burma มีการเปลี่ยนชื่อประเทศในครั้งนี้ รัฐบาลเมียนมา ต้องการให้มีความหมายถึงชื่อของประเทศซึ่...

 • myanmar-เมียนมา-ประเทศพม่า-คนพม่า-shiningconsult.jpg
  ภายหลังการประชุมรัฐสภาเมียนมาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เมียนมาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปัจจุบันมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ พื้นที่ 657,740 ...

 • laos ประเทศลาว อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว พื้นที่: 236,800 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 แขวง (จังหวัด) และ 2 เขตการปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์ และเขตพิเศษไซสมบูน) อาณาเข...

 • vietnam เวียดนาม อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  พื้นที่ : พื้นที่ประมาณ327,500ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้1,650กิโลเมตร ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ยังมีไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่...

 • Kingdom of Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) พื้นที่ :181,035 ตร.กม. (พื้นดิน 176,525 ตร.กม. พื้นน้ำ 4,520 ตร.กม.) อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัม...

 • cambodia สายน้ำ กัมพูชา โตนเลสาป อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เทศกาลน้ำ ประเพณีสำคัญของชาวกัมพูชา “เมืองแห่งสายน้ำ” ในอาเซียน กัมพูชาถือว่ามีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า”โตนเลสาบ” อยู่กลางประเทศ หล่อหลอมเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่มาอย่างยาวนาน ...

 • cambodia phnom penh น่ารู้ ประเทศกัมพูชา อาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  Royal Palace (พระราชวัง) Cambodia National Museum (พิพิธภัณฑ์) Tuol Sleng Genocide Museum (ตวล สเลง-ย้อนรอยคุกที่ไม่มีประตูออก) Choeung Ek (Killing field : ทุ่งสังหาร) Wat Phnom (ว...

 • cambodia ประเทศกัมพูชา อาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult copy.jpg
  มีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ย 7.0% อัตราการขยายตัวของชนชั้นกลาง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเที่ยบกับใน CLMV ขนาดประเทศเล็ก (กว่าไทย) แต่กำลังซื้อสูง การใช้จ่ายใ...

 • Special-Economic-Zones.jpg
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่เฉพาะซึ่งได้รับมอบอำนาจการ บริหารบางประการเพื่อให้สามารถปกครองและ จัดการพื้นที่นั้นๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไป ถึงให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรืออ...

 • Republic of Armenia church of amberd อาร์เมเนีย อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  Celebrating the 28thAnniversary of Independence of Republic of Armenia ฉลองครบรอบ 28 ปี วันชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย (22 กันยายน 2562) 22 กันยายน เป็นวันชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย...

ASEAN Note : Ep. 1 ประชุมอาเซียน 2563

ASEAN note : Ep. 2 AEC Blueprint 2025

ASEAN note : Ep. 3 สรุปการประชุมอาเซียน 14 เมษายน 2563

ASEAN note : Ep.4 การขนเงินข้ามแดน ในอาเซียน และนอกอาเซียน

ASEAN note : Ep. 5 เปิดเสรีการเงิน ธนาคารไทยบุก CLMV : เมียนมา

เสวนา อาเซียน เส้นทางทำงาน เส้นทางทำเงินในอาเซียน

อาจารย์อัชอะรีย์ เรืองปราชญ์ ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต AEC Business Management Consultant & Strategic Management Consultant

ASEAN economic integration is the economic integration as a development strategy. The goal was to participate in the global supply chain and measures to achieve that goal were attracting foreign capital and concluding FTAs with countries outside the region.

ASEAN Integration : Cambodia Ep.1
ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ASEAN Integration : Cambodia Ep.2
ท่าเรือขนส่งสินค้า สีหนุวิลล์ (Sihanoukville) เมืองท่าแห่งกัมพูชา

ASEAN Integration : Cambodia Ep.3
เขตเศรษฐกิจพิเศษ Sihanoukvill Special Economic Zone (SSEZ), Cambodai

 

ASEAN Integration : Cambodia Ep.4
Interview : OKNHA DATUK OTHSMAN HASSAN
MINISTER ATTACHED TO THE PRIME MINISTER SECRETARY OF STATE
Misistry of Labor And Vocational Training

ASEAN Integration : Cambodia Ep.5
สัมภาษณ์ : คุณจีรนันท์ วงษ์มงคล
อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศกัมพูชา
ณ สถานฑูตไทยในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ASEAN Integration : Cambodia Ep.6
ศึกษาตลาดกัมพูชา (local market) Central market

 

ASEAN Integration : Cambodia Ep.7
สัมภาษณ์ : คุณดวงใจ จันทร
นักธุรกิจไทยในกัมพูชา
รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

ASEAN Integration : Cambodia Ep.8
สัมภาษณ์ : คุณดวงใจ จันทร
นักธุรกิจไทยในกัมพูชา
รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา