Articles

/Articles
Articles 2020-12-17T17:53:16+07:00

บทความเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่เฉพาะซึ่งได้รับมอบอำนาจการ บริหารบางประการเพื่อให้สามารถปกครองและ จัดการพื้นที่นั้นๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไป ถึงให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรืออุปสรรคต่างๆ ใน เขตพ [...]

Branding Ep. 3

สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding เรื่องที่ 4 "คน"..มี "เรื่องราวในชีวิต"..."แบรนด์" มี "Story" นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่story อย่างอื่นไม่สนใจ ก็ไม่ใช่ ..ใช่ไหม เพราะคนซื [...]

Branding Ep. 2

3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมีสินค้าอยู่แล้ว หันมาสร้างแบรนด์ สร้างมูลค่า อาจจุด้วยนวัตกรรม หรือ วัฒนธรรม ก็ตาม บางคนก็บอกว่าสร้าง [...]

Branding Ep.1

หลากหลายคำถามเข้ามาว่าตกลง ควรให้คำสำคัญที่ Products หรือ Brand จริงหรือ "ที่ว่า"... สร้างแบรนด์ซิ ได้ราคาเอง ทำ story หน่อยอัพราคาแพงได้ พัฒนาให้ดูแปลก แหวกแนว สร้างสรรค์ ก็ได้ราคา ถาม : เวลาเราซื้ออ [...]

Social Business คือ

Social Business คืออะไร ทำอะไร อย่างไร? และ มีคำถามว่า 4 ธุรกิจนี้ ต่างกันตรงไหน แยกไม่ออก... 1.โอทอป (OTOP) 2.วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE) 3. สหกรณ์ (Cooperatives) 4. ธุ [...]

10 เหตุผลที่ควรค้าขายกับกัมพูชา

มีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ย 7.0% อัตราการขยายตัวของชนชั้นกลาง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเที่ยบกับใน CLMV ขนาดประเทศเล็ก (กว่าไทย) แต่กำลังซื้อสูง การใช้จ่ายในประเทศนิยมใช้ดอลล่า [...]

15 ที่ต้องห้ามพลาดในกรุงพนมเปญ กัมพูชา

Royal Palace (พระราชวัง) Cambodia National Museum (พิพิธภัณฑ์) Tuol Sleng Genocide Museum (ตวล สเลง-ย้อนรอยคุกที่ไม่มีประตูออก) Choeung Ek (Killing field : ทุ่งสังหาร) Wat Phnom (วัดพนม และตำนานกำเนิด [...]

เทศกาลน้ำ : ประเทศกัมพูชา

เทศกาลน้ำ ประเพณีสำคัญของชาวกัมพูชา "เมืองแห่งสายน้ำ" ในอาเซียน กัมพูชาถือว่ามีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า"โตนเลสาบ" อยู่กลางประเทศ หล่อหลอมเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่มาอย่างยาวนาน ความพิเศษของโตเลสาบ [...]

พัฒนาธุรกิจเสริมสวย Salon Business

เรื่องเล่าจากที่ปรึกษา การทำงานในร้านเสริมสวย หรือ อาขีพช่างทำผม ที่อาจเป็นความใฝ่ฝ้นของใครหลายคนที่อาจต้องไปร่ำเรียนมา ฝึกฝน จนมีความชำนาญและยกระดับขึ้นไป แต่งานที่ทำทุกวัน ลูกค้าที่รอคิวกับช่ายฝีมือ [...]

จาก Family business สู่การเป็น SME

เรื่องเล่าจากที่ปรึกษา หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำกิจการหลัก เป็นผู้ผลิตสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง และอยากได้อาชีพที่คนในครอบครัวมีความรู้ความสามารถ และทานกันอยู่แล้ว ทั้งยังช่วยคนรอบข้างที่มีปัญหาสุขภาพไ [...]

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) พื้นที่ : 181,035  ตร.กม. (พื้นดิน 176,525 ตร.กม.  พื้นน้ำ 4,520 ตร.กม.) อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และ สปป.ลาว (แ [...]

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พื้นที่ :  พื้นที่ประมาณ 327,500 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ยังมีไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจ [...]