Articles

/Articles
Articles 2019-09-22T09:08:54+07:00

สาธารณรัฐอาร์เมเนีย : Republic of Armenia

Celebrating the 28th Anniversary of Independence of Republic of Armenia ฉลองครบรอบ 28 ปี วันชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย 22 กันยายน เป็นวันชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย (Armenia) หรือบางคนออกเสียงว่า อาร์ม [...]

ประเทศอาซียน 10 ประเทศ

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10% ระบบการปกครอ [...]

บทความเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่เฉพาะซึ่งได้รับมอบอำนาจการ บริหารบางประการเพื่อให้สามารถปกครองและ จัดการพื้นที่นั้นๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไป ถึงให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรืออุปสรรคต่างๆ ใน เขตพ [...]

Branding Ep. 3

สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding เรื่องที่ 4 "คน"..มี "เรื่องราวในชีวิต"..."แบรนด์" มี "Story" นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่story อย่างอื่นไม่สนใจ ก็ไม่ใช่ ..ใช่ไหม เพราะคนซื [...]

Branding Ep. 2

3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมีสินค้าอยู่แล้ว หันมาสร้างแบรนด์ สร้างมูลค่า อาจจุด้วยนวัตกรรม หรือ วัฒนธรรม ก็ตาม บางคนก็บอกว่าสร้าง [...]

Branding Ep.1

หลากหลายคำถามเข้ามาว่าตกลง ควรให้คำสำคัญที่ Products หรือ Brand จริงหรือ "ที่ว่า"... สร้างแบรนด์ซิ ได้ราคาเอง ทำ story หน่อยอัพราคาแพงได้ พัฒนาให้ดูแปลก แหวกแนว สร้างสรรค์ ก็ได้ราคา ถาม : เวลาเราซื้ออ [...]

Social Business คือ

Social Business คืออะไร ทำอะไร อย่างไร? และ มีคำถามว่า 4 ธุรกิจนี้ ต่างกันตรงไหน แยกไม่ออก... 1.โอทอป (OTOP) 2.วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE) 3. สหกรณ์ (Cooperatives) 4. ธุ [...]

ขอเชิญสมัครหลักสูตร Global SME Program

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน หรือ ผู้มีอำนาจการตัดสินใจในกิจการ ร่วมสมัครเข้าร่วม *โดย 1 บริษัท สามารถสมัครได้ 1 คน 1 หลักสูตร เท่านั้นนะคะ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smar [...]

10 เหตุผลที่ควรค้าขายกับกัมพูชา

มีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ย 7.0% อัตราการขยายตัวของชนชั้นกลาง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเที่ยบกับใน CLMV ขนาดประเทศเล็ก (กว่าไทย) แต่กำลังซื้อสูง การใช้จ่ายในประเทศนิยมใช้ดอลล่า [...]

15 ที่ต้องห้ามพลาดในกรุงพนมเปญ กัมพูชา

Royal Palace (พระราชวัง) Cambodia National Museum (พิพิธภัณฑ์) Tuol Sleng Genocide Museum (ตวล สเลง-ย้อนรอยคุกที่ไม่มีประตูออก) Choeung Ek (Killing field : ทุ่งสังหาร) Wat Phnom (วัดพนม และตำนานกำเนิด [...]

เทศกาลน้ำ : ประเทศกัมพูชา

เทศกาลน้ำ ประเพณีสำคัญของชาวกัมพูชา "เมืองแห่งสายน้ำ" ในอาเซียน กัมพูชาถือว่ามีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า"โตนเลสาบ" อยู่กลางประเทศ หล่อหลอมเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่มาอย่างยาวนาน ความพิเศษของโตเลสาบ [...]

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) พื้นที่ : 181,035  ตร.กม. (พื้นดิน 176,525 ตร.กม.  พื้นน้ำ 4,520 ตร.กม.) อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และ สปป.ลาว (แ [...]