Articles

/Articles
Articles 2019-09-22T09:08:54+07:00

จากธุรกิจครอบครัว (Family business) สู่การเป็น SME

ธุรกิจครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นรากเหง้าของการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศเลยก็ว่าได้ ซึ่งเราคุ้นกับคำว่า “กงสี” ในภาษาจีน มานานแล้ว มีละครหลายเรื่องก็ดังมาจากเรื่องราวภายในกงสี ที่สามารถนำเสนอหลายแง่มุม คนที [...]

FMCG : Convenience การแสวงหาความสะดวกสบาย ให้ลูกค้า

ไลฟ์สไตล์ (Life Style) ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง เรามีความยุ่งยากในการหาตัวย่งชี้ถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงได้ยุ่งยากขึ้น เพราะการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็นและ wifi เข้าไปเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ทุกอย [...]

Better World Marketing : การตลาดแบบ Better World

การตลาด แบบ Better World มุมมองของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรามักพบว่า คนทุกรุ่นพยายามกล่าวถึง ความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียม ของคนในสังคม คนก็พยายามจะสร้างเครื่องมือหลายอย่างขึ้นมาทั้งในเรื่องของ การ [...]

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ : Business Networking

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business networking) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นการสร้างสังคมทางธุรกิจประเภทหนึ่ง หรือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้นักธุรกิจ ได้ทำความรู้จัก และมีเชื่อมต่อความสัมพันธ์ กั [...]

สาธารณรัฐอาร์เมเนีย : Republic of Armenia

Celebrating the 28th Anniversary of Independence of Republic of Armenia ฉลองครบรอบ 28 ปี วันชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย 22 กันยายน เป็นวันชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย (Armenia) หรือบางคนออกเสียงว่า อาร์ม [...]

เจาะ 10 ประเทศอาซียน

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10% ระบบการปกครอ [...]

บทความเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่เฉพาะซึ่งได้รับมอบอำนาจการ บริหารบางประการเพื่อให้สามารถปกครองและ จัดการพื้นที่นั้นๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไป ถึงให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรืออุปสรรคต่างๆ ใน เขตพ [...]

Branding Ep. 3

สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding เรื่องที่ 4 "คน"..มี "เรื่องราวในชีวิต"..."แบรนด์" มี "Story" นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่story อย่างอื่นไม่สนใจ ก็ไม่ใช่ ..ใช่ไหม เพราะคนซื [...]

Branding Ep. 2

3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมีสินค้าอยู่แล้ว หันมาสร้างแบรนด์ สร้างมูลค่า อาจจุด้วยนวัตกรรม หรือ วัฒนธรรม ก็ตาม บางคนก็บอกว่าสร้าง [...]

Branding Ep.1

หลากหลายคำถามเข้ามาว่าตกลง ควรให้คำสำคัญที่ Products หรือ Brand จริงหรือ "ที่ว่า"... สร้างแบรนด์ซิ ได้ราคาเอง ทำ story หน่อยอัพราคาแพงได้ พัฒนาให้ดูแปลก แหวกแนว สร้างสรรค์ ก็ได้ราคา ถาม : เวลาเราซื้ออ [...]

Social Business คือ

Social Business คืออะไร ทำอะไร อย่างไร? และ มีคำถามว่า 4 ธุรกิจนี้ ต่างกันตรงไหน แยกไม่ออก... 1.โอทอป (OTOP) 2.วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE) 3. สหกรณ์ (Cooperatives) 4. ธุ [...]

ขอเชิญสมัครหลักสูตร Global SME Program

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน หรือ ผู้มีอำนาจการตัดสินใจในกิจการ ร่วมสมัครเข้าร่วม *โดย 1 บริษัท สามารถสมัครได้ 1 คน 1 หลักสูตร เท่านั้นนะคะ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smar [...]