Company Profile : Shining Consult Co., Ltd.

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา โดยมีที่ปรึกษาเฉพาะด้าน และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโดยตรง ออกแบบหลักสูตร และจัดอบรม สัมมนา Shining Consult Co., Ltd. Training consulting
DIProm กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Department of Cultural Promotion
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวผ) Environmental Impact Evaluation Bureau สำนักงานนโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ศปก.ปอศ.)
สำนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
สำนักปลัด กระทรวงการคลัง
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค Regional Urban development Fund (RUDF)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สถานธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำรัฐบาล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
TU มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลศรีสะเกษ สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธนบุรี Thonburi University
AEON บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
BETAGRO บริษัท เบทาโกร จำกัด
Lion บริษัท ไลอ้อน จำกัด
CPF ซีพี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
Boehringer Ingelheim
Central Retail บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
DIEBOLD อบรม การสื่อสารประสาน
Fivebond บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
DIAGEO
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
KTGY Inter Associates Thailand 
Archiecture planning Health Check Shindan
Innovation Group Thailand
hazel and azure
NISSEI บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
Greenline Synergy
บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ต จำกัด
Kennametal
บริษัท เคนยากุ จำกัด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok Thailand
SCB ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
PTT Global Chemical
Kerry Logistics
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
KOBELCO Thai-Kobe Welding and Kobe Mig Wire (Thailand)
Thai Copyright Collection
Reed Tradex
RM Consultant
Rotary สโมสรโรตารี่
Sangsiri MLK บริษัท แสงศิริ เอ็มแอลเค จำกัด
SCG Group
SGS Thailand อบรม Safty First ความปลอดภัย
SCG Siam Cement Grouup บริษัท เอส ซี จี จำกัด (มหาชน)
Thai-Shinyokai Group
THAI TAKENAKA
Toyota Tsusho electronics
Toyota โตโยต้าสุวรรณภูมิ อบรม KAIZEN
Toyo tires Toyo rubber chemical products (thailand) limited
TISTR วว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
TRIS Corporation ทรีส
TOG Thai Optical Group บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TSF Three sixty five
Tupperware ทัพเพอร์แวร์
Ture Touch บริษัท ทรู ทัช จำกัด
Union pioneer public company limited วีนัส
กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism
Oriental Beauty ธุรกิจความงาม
กานต์ชนกคลินิก ธุรกิจความงาม
การประปานครหลวง
เทศบาลตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ททท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ททท กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง 2000 จำกัด
ปั้มน้ำ กรุนฟอร์ส Grundfos
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ISMED institure of small and medium enterprise development สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Siam Quality Work บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด จำหน่ายสินค้าเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิงแข็ง เช่น เชื้อเพลิงขายถ่านหินบิทูมินัส Bituminous น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น กะลาปาล์ม
หจก ทองพูนฟูดส์ Thong poon food ผลิตและจำหน่าย ผลไม้อบแห้ง
นิเคอิ Nikkie Business Publications หรือ NIKKIE BP
CELM ASIA Ptd. Ltd.
Merck Thailand
The Mall เดอะมอลล์ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจรบนทำเลศักยภาพย่านที่อยู่อาศัย เพื่อมอบประสบการณ์ความสะดวกสะบายสำหรับทุกไลฟ์สไตล์