Company Profile

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ โดยมีบริการให้คำปรึกษาธุรกิจ (Consulting Service) และ จัดอบรมสัมมนา (Training Service) พร้อมวิทยากรและออกแบบหลักสูตรอบรม
บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา โดยมีที่ปรึกษาเฉพาะด้าน และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโดยตรง ออกแบบหลักสูตร และจัดอบรม สัมมนา Shining Consult Co., Ltd. Training consulting

TRUST SHINING
-- ทำไมต้องเลือก Shining Consult --

Modern : ข้อมูลและเครื่องมือทันสมัย เหมาะกับยุคปัจจุบัน
Dill : เจาะลึกถึงรากของปัญหา
Partnership : เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ
Experience : ประสบการณ์จริงทั้งเชิงทฤษฎี และการลงมือปฎิบัติ 
Pertinent to problem : จับคู่ความต้องการปัญหา และการแก้ไขสู่การแก้ปัญหาตรงประเด็น
Don't wash time trial and error : ไม่เสียเวลาลองผิดลองถูก
Flexible : มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ
No reveal personal information : ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กรลูกค้า
Ealey success : ประสบความสำเร็จเร็วกว่าที่คาดหมายไว้
Value : เกิดผลลัพธ์ ทำได้ ไม่กั๊ก
Register with a data center consultant : บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาฯ กระทรวงการคลัง
Ethics : ยึดมั่นในจรรยาบรรณงานที่ปรึกษา

 

ETHICS
จรรยาบรรณที่ปรึกษา
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาฯ กระทรวงการคลัง

Experience
Collectiog skills of advisor professional : Consultant must perform the work diligently and faithfully and use his best knowledge and competence and collect skills which are in accordance with the professional standard at all times.

Provide information
Consultant must provide and perpare true information. Consultant must provide accurate, complete and true information that is not made up, concealed or must not intentionally conceal any fact in order to gain any business advantage in the manner that is contrary to the Code of Conduct of Advisor Professional.
 
Eauitable
Providing advices fairly and impartialy. Conssultant must give his opinions freely based on facts and must do such without prejudice and bias even if such opinions are in conflict with the client's demand.
 
Responsibility
Being responsible for his duties and being responsible for giving advices. Consultant must perform the duties assigned and be responsible for advices which may create any effect in the future and must not do any act that is not in accordance wit the standard provided y law or tyr to avoid rules and regulations.
 
Transparency
Transparency and avoidance of conflict of interest : Consultant must explessly disclose steps and period of providing advices and must not offer oraccept any offer inthe manner which allows him to obtain any advantage which may lead to corruption problem.
 
DIProm กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Department of Cultural Promotion
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวผ) Environmental Impact Evaluation Bureau สำนักงานนโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ศปก.ปอศ.)
สำนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
สำนักปลัด กระทรวงการคลัง
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค Regional Urban development Fund (RUDF)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สถานธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำรัฐบาล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
TU มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
Saint John's University, Thailand
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลศรีสะเกษ สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธนบุรี Thonburi University
Diageo Moët Hennessy (Thailand) Ltd. (DMHT)
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
KTGY Inter Associates Thailand 
Archiecture planning Health Check Shindan
Innovation Group Thailand
AEON บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
BETAGRO บริษัท เบทาโกร จำกัด
Lion บริษัท ไลอ้อน จำกัด
CPF ซีพี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
Boehringer Ingelheim
Central Retail บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
DIEBOLD อบรม การสื่อสารประสาน
Fivebond บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
hazel and azure
NISSEI บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
Greenline Synergy
บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ต จำกัด
Kennametal
บริษัท เคนยากุ จำกัด
บริษัท อยู่ยืด เลกาซี่ กรุ๊ป จำกัด  YUYUET LEGACY GROUP CO., LTD
โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok Thailand
SCB ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
PTT Global Chemical
Kerry Logistics
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
KOBELCO Thai-Kobe Welding and Kobe Mig Wire (Thailand)
Thai Copyright Collection
Reed Tradex
RM Consultant
Rotary สโมสรโรตารี่
Sangsiri MLK บริษัท แสงศิริ เอ็มแอลเค จำกัด
SCG Group
SGS Thailand อบรม Safty First ความปลอดภัย
SCG Siam Cement Grouup บริษัท เอส ซี จี จำกัด (มหาชน)
Thai-Shinyokai Group
THAI TAKENAKA
Toyota Tsusho electronics
Toyota โตโยต้าสุวรรณภูมิ อบรม KAIZEN
Toyo tires Toyo rubber chemical products (thailand) limited
TISTR วว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
TRIS Corporation ทรีส
TOG Thai Optical Group บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TSF Three sixty five
Tupperware ทัพเพอร์แวร์
Ture Touch บริษัท ทรู ทัช จำกัด
Union pioneer public company limited วีนัส
กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism
Oriental Beauty ธุรกิจความงาม
กานต์ชนกคลินิก ธุรกิจความงาม
การประปานครหลวง
เทศบาลตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ททท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ททท กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง 2000 จำกัด
ปั้มน้ำ กรุนฟอร์ส Grundfos
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ISMED institure of small and medium enterprise development สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Siam Quality Work บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด จำหน่ายสินค้าเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิงแข็ง เช่น เชื้อเพลิงขายถ่านหินบิทูมินัส Bituminous น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น กะลาปาล์ม
นิเคอิ Nikkie Business Publications หรือ NIKKIE BP
CELM ASIA Ptd. Ltd.
Merck Thailand
The Mall เดอะมอลล์ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจรบนทำเลศักยภาพย่านที่อยู่อาศัย เพื่อมอบประสบการณ์ความสะดวกสะบายสำหรับทุกไลฟ์สไตล์

Shining Consult Co., Ltd.

บริษัทจัดอบรม สัมมนา สร้างหลักสูตรเฉพาะองค์กร

ให้คำปรึกษาธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์การตลาดและการขาย

วิเคราะห์ตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

ประเมินทิศทางการทำงาน สร้างทีมขาย วางแผนการขาย และเพิ่มยอดขาย

Business Trip : สำรวจ วิเคราะห์ตลาด และประเมินความเป็นไปได้ในการทำการค้าต่างประเทศ