Culture : วัฒนธรรมต้องเรียนรู้อะไรบ้าง

กระแสประชาคมอาเซียน ทำให้มีหลายคนอยากศึกษาวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ ติดต่อได้คล่อง ไปเที่ยวได้สนุก ปรับตัวเข้ากับผู้คนประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่พอได้ลงมือก็เกิดคำถามว่า แล้ววัฒนธรรมคืออะไร แล้วต้องรู้อะไรบ้าง ตอบแบบง่าย ๆ ได้ว่า วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต หรือ “Way of life” ตั้งแต่อดีตที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งเหตุการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมชาติในเขตภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลให้ผู้คนมีวิถีชีวิตทีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สิ่งที่ต้องเรียนรู้มีหลากหลาย สรุปได้ 4 ช่วงการเรียนรู้

 1. เริ่มทำความรู้จัก
  • ชื่อประเทศ ที่เป็นชื่อเต็ม ไม่ใช่แค่เรียกเล่น ๆ เพราะจะทำให้เราเข้าใจการปกครองของประเทศนั้น
  • ที่ตั้งของประเทศ และเวลาตามเวลามาตรฐานที่ใช้ในการบอกเวลาทั่วโลก
  • ช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์
 2. รู้เรื่องภาพรวมของประเทศ
  • รูปแบบการปกครองและรูปแบบทางการเมือง
  • การการทุจริตและดัชนีการรับรู้ในเรื่องการทุจริต
  • นโยบายทางเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโต
  • ทรัพยากรหลัก
  • เงินตรา และการแลกเปลี่ยน
  • ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ความเอื้ออำนวยในกฎหมายทางการค้า การลงทุน ภาษี
  • สิทธิพิเศษทางการค้า
  • โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบน้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต)
 3. รู้จักผู้คนขอประเทศนั้น
  • ชื่อ-นามสกุล ใช้หลักการอะไร
  • สัดส่วนเชื้อชาติของผู้คนในประเทศ
  • ภาษาที่นิยมใช้
  • ศาสนา และความเชื่อของผู้คนในประเทศ
  • วันทำงาน วันหยุดสำคัญ
  • ความนิยมในการแต่งกายไปทำงาน
  • ความนิยมในการแต่งงานไปงาน เทศกาลสำคัญ
  • ความนิยมในการแต่งกายนอกเวลาทำงาน
  • การแนะนำตัว และมารยาทในการแนะนำตัว
  • ธรรมเนียมนิยมในการประชุม และการใช้นามบัตร
  • ความเป็นส่วนตัว พื้นที่ส่วนตัว
  • ความกล้าและความขี้อาย
  • สิ่งที่ซึ่งแสดงถึงความมีหน้าตาในสังคม
 4. รู้จักการดำเนินชีวิต
  • การตั้งบ้านเรือน
  • ความนิยมใน ตลาด ห้าง ร้านค้าขนาดเล็ก
  • การเรียน โรงเรียน เวลาเลิกเรียน
  • ยานพาหนะที่เป็นที่นิยม
  • วันหยุดและวันสำคัญ
  • เทศกาลสำคัญ
  • สถานที่สำคัญ
  • คนสำคัญ คนดัง วีรบุรุษ นักกีฬาคนสำคัญ
  • อาหารและเครื่องดื่มที่โดดเด่น
  • การแบ่งเวลาและการใช้ชีวิตในเมือง และชนบท
  • หัวข้อสนทนาที่เป็นที่นิยม
  • เรื่องขำขัน และอารมณ์ขันของผู้คน
  • การให้ของขวัญ
  • การเข้าร่วมงานสำคัญ

พอต้องศึกษาเข้าจริง รู้สึกว่า “ทำไมต้องรู้มากมาย” คงจะอ่านกันแทบไม่ไหว จะมีใครเขียนเรื่องราวได้ขนาดนั้น หากเราคิดว่ายาก ก็ดูจะยากไปหมด แต่ถ้าเราเริ่มสักเรื่องเล็ก ๆ เรื่องหนึ่งที่เราสนใจ หรือเริ่มจากสิ่งที่เราชอบ เช่น คนในประเทศนี้ชอบเที่ยวที่ไหนกัน ใครเป็นดาราดัง แล้วก็เจาะประเด็นต่อไป ก็จะทำให้มีกำลังใจในการฟังเรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศที่อยู่ในความสนใจของเราได้เป็นอย่างดี เมื่อเข้าใจกัน ก็ไปเที่ยวสนุก ติดต่องานก็ง่าย มีอะไรดีดีอีกเยอะ ถ้าคนเราเข้าใจกัน

จิรฐา อัคนิทัต