หลักสูตร เทคนิคการทำ Business Model CANVAS ให้ประสบความสำเร็จ

Business Model Canvas สร้างและทบทวนโมเดลทางธุรกิจใหม่

วิทยากร อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

ถ้าต้องการ Transformation นี่คือคำตอบ มี workshop พร้อมเทคนิคการเชื่อมโยงแนวคิดการทำธุรกิจ จากตาราง 9 ช่อง ที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนถึงเทคนิคการเชื่อมโยงนี้ รวมถึงวิธีการเริ่มต้นการใช้ตาราง 9 ช่อง ที่แท้จริงแล้ว ไม่ได้เริ่มจากช่อง Customer (ลูกค้า)

หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดระเบียบและนำความคิดทางธุรกิจไปใช้โดยใช้ผ้าใบ (CANVAS) โมเดลธุรกิจซึ่งสร้างขึ้นโดย Alex Osterwalder และ Yves Pigneur ในหนังสือผู้ขายอันดับต้น ๆ ของพวกเขา "Business Model Generation" เครื่องมือนี้ถือเป็นเครื่องมือชั้นนำของโลกในการสร้างและวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ แทนที่จะเริ่มต้นด้วยแผนธุรกิจที่ซับซ้อนคุณจะได้เรียนรู้วิธีการร่างความคิดของคุณออกมาอย่างง่ายดายด้วยการมองเห็นและพูดให้ชัดเจนในภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มต้นและทบทวน

 ◉ ปัดฝุ่นความเข้าใจ Business Model Canvas

 ◉ ทำความรู้จักธุรกิจตัวเอง และเลือกประเภทธุรกิจ

 ◉ ทำความรู้จักลูกค้า และเลือกลูกค้าหลัก

รู้จัก Business Model Canvas

 ◉ ตาราง 9 ช่อง เชื่อมโยงและสัมพันธ์อย่างไร

 ◉ Customer Segment : ค้นหาลูกค้าหลัก

 ◉ Customer Segment Persona Workshop พร้อมตัวอย่าง

 ◉ Value Proposition : คุณค่าที่ต้องการนำเสนอ

 ◉ Value Proposition Workshop พร้อมตัวอย่าง

 ◉ Channel : ช่องทางการจัดจำหน่าย แนวทางของการค้นพบช่องทาง

 ◉ Relationships : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้โดน

 ◉ Revenue Streams : แหล่งที่มาของรายได้ หรือ รูปแบบของรายได้

 ◉ Key Resources : ทรัพยากรหลักขององค์กร

 ◉ Key Activities : กิจกรรมหลักขององค์กร

 ◉ Key Partner : เพื่อนทางธุรกิจ

 ◉ Cost Structure : ต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง Business Model Canvas

 ◉ การวิเคราะห์พฤติกรรม นิสัยการทำธุรกิจ ด้วย BMC

 ◉ เทคนิคการคิดให้เชื่อมโยงหน้าบ้านหลังบ้าน เข้าด้วยกัน

การวิเคราะห์และเชื่อมโยง Business Model Canvas

 ◉ ตัวอย่าง แบบเข้าใจถูกในการใช้ BMC

 ◉ ตัวอย่าง แบบของความผิดพลาดในการใช้ BMC

 ◉ บทสรุปของส่งท้ายประโยชน์และความคุ้มค่า Business Model CANVAS