Shining Consult

เราชำนาญด้านกลยุทธ์องค์กร วางระบบองค์กร กลยุทธ์การบริหารงาน การปรับโครงสร้างการบริหารงาน Re-organization และการจัดทำกลยุทธ์เพื่อตอบสนองการทำงาน โครงการ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
เราเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด ที่ปรึกษาการตลาด ชำนาญการกว่า 20 ปี สามารถจัดทำกลยุทธ์ วางแผนการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ให้ได้มาซึ่งยอดขาย และความสำเร็จ
การเพิ่มยอดขาย up selling
หลักสูตรบริการ และการบริหารงานบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ บริการประทับใจลูกค้ายุคใหม่ กลยุทธ์การบริการ แผนพัฒนางานบริการ และการอบรมหลักสูตรบริการสำหรับพนักงานบริการ
บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา โดยมีที่ปรึกษาเฉพาะด้าน และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโดยตรง ออกแบบหลักสูตร และจัดอบรม สัมมนา Shining Consult Co., Ltd. Training consulting
Contact Shining Consult Co., Ltd.
ติดต่อบริษัทที่ปรึกษา
ติดต่อ บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด

Shining Consult

บริการจัดอบรม สัมมนา ออกแบบหลักสูตรเฉพาะองค์กร

ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การตลาด การขาย การบริการ

วิเคราะห์ตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

ประเมินทิศทางการทำงาน สร้างทีมขาย วางแผนการขาย และเพิ่มยอดขาย