Shining Consult บริการให้คำปรึกษาธุรกิจ จัดอบรมสัมมนา

เราชำนาญด้านกลยุทธ์องค์กร วางระบบองค์กร กลยุทธ์การบริหารงาน การปรับโครงสร้างการบริหารงาน Re-organization และการจัดทำกลยุทธ์เพื่อตอบสนองการทำงาน โครงการ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
เราเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด ที่ปรึกษาการตลาด ชำนาญการกว่า 20 ปี สามารถจัดทำกลยุทธ์ วางแผนการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ให้ได้มาซึ่งยอดขาย และความสำเร็จ
ตรวจสุขภาพองค์กร Energy Business Health Check
เพิ่มพลังให้องค์กร ด้วย 6 energizeเพิ่มศักยภาพให้องค์กร
บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา โดยมีที่ปรึกษาเฉพาะด้าน และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโดยตรง ออกแบบหลักสูตร และจัดอบรม สัมมนา Shining Consult Co., Ltd. Training consulting
Contact Shining Consult Co., Ltd.
ติดต่อบริษัทที่ปรึกษา
ติดต่อ บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด

Shining Consult

บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจให้เติบโต

ให้พร้อมก้าวข้ามผ่านวิกฤตได้อย่างยั่งยืน

บริการจัดอบรม สัมมนา ออกแบบหลักสูตรเฉพาะองค์กร เพื่อตอบวิสัยทัศน์องค์กร

บริการวิเคราะห์ตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

ประเมินทิศทางการทำงาน โครงสร้างการทำงาน สร้างทีมขาย วางแผนการขาย และเพิ่มยอดขาย

ด้วยทีมที่ปรึกษา และวิทยากรที่เชี่ยวชาญ