พัฒนาธุรกิจเสริมสวย Salon Business

//พัฒนาธุรกิจเสริมสวย Salon Business

พัฒนาธุรกิจเสริมสวย Salon Business

เรื่องเล่าจากที่ปรึกษา

การทำงานในร้านเสริมสวย หรือ อาขีพช่างทำผม ที่อาจเป็นความใฝ่ฝ้นของใครหลายคนที่อาจต้องไปร่ำเรียนมา ฝึกฝน จนมีความชำนาญและยกระดับขึ้นไป แต่งานที่ทำทุกวัน ลูกค้าที่รอคิวกับช่ายฝีมือระดับเทพก็คิวยาว จนอาจไม่ได้มีเวลาที่หันกลับมามองการบริหารงานภายในและขยายกิจการให้เติบโตยิ่งขึ้นไปเท่ากับฝีมือที่ก้าวหน้าไป

ความฝันหนึ่งของช่างที่จะยกระดับตัวเองสู่ความเป็นมืออาชีพ ลูกค้ายอมรับในฝีมือ บอกต่อ ใช้ซ้ำ พร้อมด้วยการพัฒนาตนเองของช่างฝีมือที่ดีด้วยการเรียนต่อเพิ่มเติมในสายอาชีพตัวเอง ผ่านทดสอบฝีมือด้วยการเข้าแข่งขันในระดับประเทศ สู่ระดับนานาชาติ ซึ่งอาจนำมาได้ตั้งแต่ความภาคภูมิใจ ความมั่งคั่ง และการยอมรับในวงกว้างในวงการของตนเอง ก็อาจยังคงเป็นความฝันที่ยังอยู่ในใจ และยังไม่ได้ลงมือ

วันนึงร้านทำผม และช่างที่สามารถที่พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่ทำได้มากกว่านี้…นี่เป็นจุดเริ่มต้นของที่ปรึกษาที่ได้ให้คำแนะนำจริงจัง ในด้านการขยายตลาด ขยายรายได้ จากหลักแสนต่อเดือน สู่หลักล้าน พร้อมเป้าหมายใหญ่ในการยกระดับร้านตัวเองและเพิ่มสาขา แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้ไหม และมีช่องทางอย่างไรบ้าง

Problematic:
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบริการ และการยกระดับกิจการไปสู่เป้าหมาย
ด้านบริหารจัดการ

  • การแบ่งหน้าที่งานอย่างเหมาะสม
  • การบริหารงานหลังบ้าน
  • การเก็บสถิติที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

ด้านการจัดซื้อ

  • การบริหารสต็อคสินค้า
  • สถิติการใช้สินค้า

ด้านการตลาด

  1. การบริหารงานหน้าร้าน
  2. การบริหารงานบริการ
  3. กลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์