เทศกาลน้ำ : ประเทศกัมพูชา

เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

เทศกาลน้ำ ประเพณีสำคัญของชาวกัมพูชา “เมืองแห่งสายน้ำ” ในอาเซียน กัมพูชาถือว่ามีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า”โตนเลสาบ” อยู่กลางประเทศ หล่อหลอมเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่มาอย่างยาวนาน

 

ความพิเศษของโตเลสาบ

โตนเลสาบ เป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งหลายคนขนานนามกัมพูชาว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ พื้นที่ของทะเลสาบในยามปกติประมาณ 7,000 ตารางกิโลเมตร (ในประเทศไทยบึงบอระเพ็ดถึงว่าเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ 212 ตารางกิโลเมตร)ความลึกประมาณ 5- 6 เมตร แต่หากเป็นฤดูน้ำหลาก (ซึ่งเป็นน้ำหลากจากแม่น้ำโขงที่เป็นแหล่งน้ำสายสำคัญที่สุดของโตเลสาบ) หากเทียบกับแผ่นดินจะมีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครถึง 7 เท่า ขนาดของทะเลสาบจะขยายออกด้วยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างถึง 16,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกประมาณ 15 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นผืนน้ำที่มีอาณาเขตติดต่อกันถึง 5 จังหวัด ได้แก่ กัมปงธม กัมปงชะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และ เสียมเรียบ

เหตุการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโตนเลสาบ ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน น้ำในแม่น้ำโขงจะไหลมาจากต้นน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งไหลมาจากทำทิศเหนือ ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำหนุนในแม่น้ำ น้ำจึงไหลกลับทิศ หรือ ไหลย้อนขึ้นไปในโตเลสาบทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เมื่อน้ำลดสายน้ำก็จะไหลกลับไปเป็นปกติ

การทำหน้าที่ของโตเลสาบ มีลักษณะคล้ายแก้มลิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทำหน้าที่คอบกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วม เป็นแหล่งปลาธรรมชาติ และการใช้น้ำในภาคเกษตร ได้เป็นอย่างดี เหตุการณ์น้ำหนุนในของลำน้ำโขงยังได้พัดพาตะกอนและแร่ธาตุในแม่น้ำขึ้นไปทับถมทำให้ดินแดนที่น้ำไหลย้อนไปมีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร จึงทำให้เป็นแหล่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ในกับประเทศกัมพูชา และอาหารจาน “ปลา” จึงเป็นอาหารสำคัญที่พลาดไม่ได้ ก็จากโตนเลสาบแห่งนี้

งานสำคัญและยิ่งใหญ่ของปี
งานประเพณีในปัจจุบันนี้ จัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ เรื่อยไปจนถึงแรม 1 ค่ำ ในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งทางการกัมพูชาประกาศให้ทั้งสามวันนี้เป็นวันหยุดราชการ ในเทศกาลยังมีรากจากประวัติศาสตร์โบราณให้เห็นคือ

1. การบูชาพระพุทธเจ้าจากการเก็บเกี่ยวข้าวตลอดปีและขอฝนที่เพียงพอแก่การเพาะปลูกในปีต่อไป ซึ่งอาจเทียบเคียงได้จาก ประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย
2. การแสดงความระลึกถึงบุญคุณน้ำ โดยเฉพาะแม่นํ้าโขง และทะเลสาบโตนเลสาบ แหล่งน้ำสำคัญ ที่หล่อเลี้ยงชีวิต และมีความอุดมสมบูรณ์
3. การแข่งเรือยาว และการไหลเรือไฟ เพื่อรำลึกการสู้รบทางน้ำในช่วงที่อาณาจักรเขมรรุ่งเรือง
4. มีธรรมเนียมไหว้พระจันทร์ที่เรียกว่า “สมเปรียะพระแข” เพื่อขอบคุณและอธิษฐานต่อดวงจันทร์วันเพ็ญ สัญลักษณ์แห่งฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวและพืชผัก จากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนชาวบ้านจะเดินทางไปวัดเพื่อกิน “ออกอำบก” คล้ายข้าวเม่าคลุก ผสมกล้วยและมะพร้าวขูด ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำ

ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของคนในประเทศ ในแต่ละยุคสมัยที่สืบสานกันมา มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แม้ภาพรวมอาจดูคล้ายกับไทยจนมีบางคำที่ว่า “ใครขโมยใครมา” แต่หาเรามองลึกลงไป ก็จะเห็นความแตกต่างในรายละเอียดของที่วิถีที่แตกต่างกัน


 • บทบาท ความสัมพันธ์ ไทยกับนาโต้ nato.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ความสัมพันธ์ไทย-นาโต้ นายจอร์จ ดับเบิลยู. บุช (George W. Bush) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ณ ขณะนั้น) ได้มีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แล...

 • องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ nato shining consult.png
  NATO คือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือย่อมาจากNorth Atlantic Treaty Organisation เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ เกิดขึ้นในช่วง...

 • soft power shining consult jiratha aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต Soft Power มีที่มาจากนายโจเซฟ เอส (Joseph S. Nye) ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ของวิทยาลัยการปกครองเคเนดี้ แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ให้นิยามว่า อำนาจ หม...

 • บทความอาเซียน asean.png
  Cambodia : กัมพูชา Indonesia : อินโดนีเซีย Laos : สปป.ลาว Malaysia : มาเลเซีย Myanmar : เมียนมา หรือ พม่า Negara Brunei Darussalam: เนอการาบรูไน ดารุซซาลาม Philippines : ฟิลิปปินส์...

 • asean ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอาเซียน.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอาเซียน ของกลุ่มประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บูรไนดารุสซาลา...

 • thailand biennale chiangrai 2023 Jiratha Aganidat shining consult.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ประเทศไทยเราได้ก่อตั้งมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ (บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ : Bangkok Art Biennale)นับเป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียน ที่มีความสามารถ...

 • ไปเที่ยวก่อนไปลงทุน asean วัฒนธรรมอาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศที่นิ่ง ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวไปในทางบวกสักเท่าไร ทำให้หลายคนมองถึงการค้ากับคนนอกประเทศม...

 • study business culter asean วัฒนธรรมอาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต กระแสประชาคมอาเซียน ทำให้มีหลายคนอยากศึกษาวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ ติดต่อได้คล่อง ไปเที่ยวได้สนุก ปรับตัวเข้ากับผู้คนประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่พอได้ล...

 • คำนำหน้าชื่อประเทศ อาเซียน asia asean อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต เคยถามหลายคนว่า ประเทศไทย ชื่อจริง ๆ ตามหลักการปกครอง ชื่ออะไร ก็มีหลายคนมองหน้าว่าเป็นการถามกวน ๆ หรือไม่ แต่ก็ตั้งใจถามจริงทุกครั้ง คำตอบที่ได้...

 • เตรียมตัวก่อนไปดูงานต่างประเทศ study tour project อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต มักมีคนกล่าวกันว่า การไปดูงานในต่างประเทศนั้น ก็แค่พากันไปเที่ยว หากเป็นภาครัฐ ก็อาจถูกมองว่า ผู้ที่เดินทางมักมีความต้องประสงค์ที่จะเพิ่มเติมความรู้คว...

 • กำเนิดอาเซียน association of south east asian nations อาจารย์จิรฐา shining consult .jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต AECเป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations :ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุ...

 • asean charter กฎบัตรอาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญ ของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียน มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอ...

 • myanmar ข้อมูลเมียนมา คนพม่า อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ประเทศพม่า หรือ Myanmar มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ Republic of the Union of Myanmar เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใ...

 • myanmar เมียนมา พม่า อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ก่อนที่มาเป็นชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ เมียนมา เดิมคือชื่อ พม่า หรือ Burma มีการเปลี่ยนชื่อประเทศในครั้งนี้ รัฐบาลเมียนมา ต้อง...

 • myanmar-เมียนมา-ประเทศพม่า-คนพม่า-shiningconsult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ภายหลังการประชุมรัฐสภาเมียนมาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เมียนมาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปัจจุบันมีรูปแบบการ...

 • laos ประเทศลาว อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว พื้นที่: 236,800 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 แขวง (จังหวัด) และ 2 เขตการปกครองพิเศษ (นครหลวงเวี...

 • vietnam เวียดนาม อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต พื้นที่ : พื้นที่ประมาณ327,500ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้1,650กิโลเมตร ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ยังมีไหล่เขาและหมู่เกา...

 • Kingdom of Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) พื้นที่ :181,035 ตร.กม. (พื้นดิน 176,525 ตร.กม. พื้นน้ำ 4,520 ตร.กม.) อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลร...

 • cambodia phnom penh น่ารู้ ประเทศกัมพูชา อาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 1. Royal Palace (พระราชวัง) 2. Cambodia National Museum (พิพิธภัณฑ์) 3. Tuol Sleng Genocide Museum (ตวล สเลง-ย้อนรอยคุกที่ไม่มีประตูออก) 4. Choeung Ek...

 • cambodia ประเทศกัมพูชา อาเซียน อาจารย์จิรฐา shining consult copy.jpg
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 1. มีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP อย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ย 7.0% 2. อัตราการขยายตัวของชนชั้นกลาง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเที่ยบกับใน CLMV 3. ขนาดประเทศเล็...

 • Special-Economic-Zones.jpg
  เรียบเรียงข้อมูลโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่เฉพาะซึ่งได้รับมอบอำนาจการ บริหารบางประการเพื่อให้สามารถปกครองและ จัดการพื้นที่นั้นๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สัง...

 • Republic of Armenia church of amberd อาร์เมเนีย อาจารย์จิรฐา shining consult.jpg
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต Celebrating the 28thAnniversary of Independence of Republic of Armenia ฉลองครบรอบ 28 ปี วันชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย (22 กันยายน 2562) 22 กันยาย...

 • aec blue print 2025 asean economic community blueprint 2025 shining consult อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต.png
  เรียบเรียงโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต โครงสร้างหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2025 ตามที่ระบุใน ASEAN Economic Community Blueprint 2025 นั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะประกอบไปด้วย 5 อ...