อาจารย์ชิบ จิตนิยม (Mr. Chip Jitniyom)

//อาจารย์ชิบ จิตนิยม (Mr. Chip Jitniyom)

อาจารย์ชิบ จิตนิยม (Mr. Chip Jitniyom)

ประวัติวิทยากร / ที่ปรึกษา

EDUCATION

ปริญญาโท         คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ

ปริญญาตรี         คณะอักษรศาสตร์(ประวัติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์

EXPERIENCE

 • โปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการโลกยามเช้า / เอเชีย คอนเน็ค / เวิร์ล คอนเน็ค ทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ ASIA CONNECT ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ ทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • ผู้ดำเนินรายการ WORLD CONNECT ออกอากาศวันเสาร์-อาทิตย์ ทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยต่างๆ และ วิทยากร ให้กับภาครัฐ และเอกชน
 • เดินทางไปทำข่าวทั่วโลกรวมถึงปฏิบัติการพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น สงครามระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน ซูดาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อาเจะห์ ติมอร์ตะวันออก อิรัก เวียดนาม ลาวเหตุการณ์วินาศกรรมเวิร์ล เทรด เซ็นเตอร์   วินาศกรรมบาหลี 30 ปีสงครามเวียดนาม 50 ปีสงครามเดียน เบียน ฟู แผ่นดินสุดท้ายของปรีดี และช่วยแรงงานไทยที่ถูกเอาเปรียบด้านแรงงานในประเทศเซเชลส์ (Seychelles) แอฟริกา เป็นต้น
 • ผู้ริเริ่มโครงการ ปฏิบัติการเกียรติยศ สู่ยอดเอฟเวอเรสต์ ทาง ITV/TITV
 • ผู้ริเริ่มโครงการโทรทัศน์ลุ่มน้ำโขง ( MCTV) ทางสถานีโทรทัศน์ ITV
 • ผู้ดำเนินรายการร่วมในรายการ “In Conversation ” สัมภาษณ์ผู้นำอาเซียน ออกอากาศในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย
 • บรรณาธิการข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์ ITV / TITV และผู้ดำเนินรายการจับกระแสโลก (World this Week ) เหลียวหลังแลโลก และรายการเส้นทางสายความดี
 • ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ บริษัท International Broadcasting Corporation. ( IBC Cable TV)
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
By | 2020-03-12T19:50:45+07:00 April 17th, 2018|Categories: Speakers|0 Comments