หนังสือธุรกิจ


  • หนังสือ business model you
    รีวิวหนังสือ Business Model You หนังสือ Business Model You เขียนโดย Tim Clark Alexander Osterwalder,Yves Pigneurแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณพิษณุ พรหมจรรยา ซึ่งมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ...

  • หนังสือ business model generation
    รีวิวหนังสือ Business Model You หนังสือ Business Model Generationเขียนโดย Alexander Osterwalder, Yves Pigneurแปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา ในสมัยก่อนการทำโมเดลธุรกิจ เป็นเรื่องที่ยุ่...

  • หนังสือ value proposition design
    รีวิวหนังสือ Vale Proposition ออกวางจำหน่าย 2014เขียนโดยAlexzander Osterwalder,Yves Pigneur,Greg Bernarda,Alan SmithDesign: Trish Papadakos หนังสือเล่มนี้ เน้นหนักไปในทาง การสร้างส...