กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1

//กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1

กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือ Networking เพื่อตอบสนองการบริหารการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs
หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8-9 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาว์เวิร์ด กรุงเทพฯ
จัดโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  เพื่อเข้าสู่ตลาดสากล ตามสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมผลไม้   แปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และอื่นๆ โดยมีการนำเสนอแนวคิด วิธีการ เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program)