หลักสูตร Global SME Program

//หลักสูตร Global SME Program

หลักสูตร Global SME Program

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน หรือ ผู้มีอำนาจการตัดสินใจในกิจการ ร่วมสมัครเข้าร่วม
*โดย 1 บริษัท สามารถสมัครได้ 1 คน 1 หลักสูตร เท่านั้น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร Global SMEs Program และสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ
จัดโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด​

 *สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/WLTBM4n5YlkMlziu1
โดยเลือกหลักสูตร
Global SME Program รุ่นที่1 (อบรม 7-9 มี.ค. 2561) หรือ
Global SME Program รุ่นที่2 (อบรม 2-4 พ.ค. 2561)
อบรม ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวด์เวิร์ด กรุงเทพฯ (Grand Howard Hotel, Bangkok)

ท่านจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเข้าครบหลักสูตร จากกองพัฒนาขีดความสามารถ ธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
*สมัครและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ชั้น17 Asia Center อาคารพญาไทพลาซ่า