เที่ยว ก่อนไปลงทุนในต่างประเทศ

กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศที่นิ่ง ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวไปในทางบวกสักเท่าไร ทำให้หลายคนมองถึงการค้ากับคนนอกประเทศมากยิ่งขึ้น แต่เราก็โดนปิดกั้นความเข้าใจไปมาก ทำให้เราได้ยินอะไรมาในเรื่องที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือบางครั้งเป็นข้อมูลที่เล่าต่อกันมาหลายสิบปี ทำให้เก่าเกินไป ไม่สะท้อนภาพปัจจุบันและอนาคต การได้เห็น ได้สัมผัสความจริง ก็ทำให้เราได้เปิดประสบการณ์จริง

เราศึกษาทางอินเตอร์เน็ตก่อนได้ไหม หลายคนอาจไม่อยากไปเที่ยวก่อน หาข้อมูลอ่าน เห็นภาพ เห็นภาพเคลื่อนไหว ก็ค้าขายได้แล้ว ก็อาจจริง แต่เป็นการค้าแบบชั่วคราว ไม่ได้ยั่งยืนนัก แต่ก็มีประโยชน์ในเบื้องต้นก็ต้องหาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักกับประเทศเป้าหมายก่อน เพื่อทำความเข้าใจในเบื้อต้น สิ่งที่เราต้องค้นหาคือ “Country Profile” หรือ ข้อมูลประเทศ ที่ทำให้เราเข้าใจข้อมูลทั่วไป นโยบายประเทศด้านการค้าการลงทุน หน่วยงานเกี่ยวกับการลงทุน ตัวเลขการค้า กฎหมาย กฎระเบียบเบื้องต้น สิทธิพิเศษทางภาษี ตลอดจนความรู้เชิงสังคมของประเทศนั้น แต่ก็เป็นเพียงการมองเห็นจากกระดาษ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ก็นับเป็นความรู้เบื้องต้น

การไปเที่ยวทีมีจุดมุ่งหมายทางการค้า ต้องเตรียมตัวอย่างไร หลายคนคิดว่า “สิ้นเปลือง” การไปทีเดียวก็ขายได้เลย เช่น การไปออกงานแสดงสินค้า แต่ปัญหาคือ เมื่อขายได้แต่ไม่ต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืน ก็ถือว่าได้แค่ไปได้เท่านั้น ในการไปค้าขายกับประเทศนั้น เราย่อมมีจุดหมายในใจอยู่แล้ว ว่าเราต้องการนำสินค้าและบริการใด ๆ เข้าสู่ประเทศนั้น ดังนั้นการไปสัมผัสความจริง ดูตลาด ดูพฤติกรรมการซื้อ ร้านค้าที่นิยมซื้อ นิสัยการทำการค้าของคนในประเทศนั้น ดูวัฒนธรรม รู้เรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศเป้าหมาย เข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่แตกต่างจากประเทศเรา ก็ทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนด้วยสายตา ด้วยเหตุผล รู้เรื่องราวจากปากคนท้องถิ่น พร้อมกันนั้นเรายังสามารถเรียนรู้วิธีการเข้าตลาดที่เหมาะสมกับประเทศนั้นด้วย สิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยน ก็คือ ทัศนคติที่มีต่อทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนั้น ก่อเกิดความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และพอจะคาดคะเนคู่ค้าของเราในประเทศนั้นว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไร การทำการค้าที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ความเหมาะสมในการลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง แม้เสียเวลา แต่ก็เห็นอนาคตไกล ๆ ด้วย

การไปเที่ยวก่อนการไปลงทุน ต้องไปหลายครั้งหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของนักธุรกิจท่านนั้น หากเรามีความชัดเจนมาก ไปน้อยเที่ยว ไปรู้จักผู้คน รู้จักวิธีการสามารถเข้าตลาดได้ แต่หากเราทำการบ้านน้อยก็ต้องไปดูบ่อยขึ้น เพื่อความมั่นใจ

การเดินทางการเป็นการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สัมผัสเรื่องจริง และช่างสังเกต นำมาผสมผสานข้อมูลทางการค้า ก็มีโอกาสทั้งการท่องเทียว การทำงาน เรียกว่าเป็น ความสนุกที่เห็นเงิน ทำให้น่าสนใจไปอีกแบบ

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต