บทบาทหน้าที่การให้คำปรึกษาแต่ละประเภทแบบสากล

ความแตกต่างระหว่าง Mentoring, Training, Coaching, Counseling and Consulting

เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

ทำไมเราต้องมารู้คำจำกัดความและหน้าที่ของคนเหล่านี้ เพราะในที่สุดก็คือผู้ใช้บริการก็ต้องได้ความรู้ หรือได้แก้ปัญหาบางอย่างกลับไป และจริงไหมกับคำกล่าวแบบนี้?

การพัฒนาตนเองอาจเริ่มที่องค์กรหรือตัวบุคคลก็ตาม ที่อยากจะ up skill หรือ reskill นั่นคือ ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ แต่เมื่อหันมามองในกลุ่มผู้ให้ความรู้จะมีบริการที่แตกต่างกันไป เราอาจได้ยินคำว่า “โค้ช” หรือ “อาจารย์” หรือ “คอนซัลท์” อยู่ประจำ ในความรู้สึกเมื่อสัมผัสกับคำเหล่านี้ คำว่า “โค้ช” อาจดู friendly หรือเป็นคนธรรมดาที่มีภูมิความรู้แน่ ๆ และดูแลเราอย่างใกล้ชิด ส่วนคำว่า “อาจารย์” อาจดูเป็นวิชาการ พอเรียนด้วยอาจเหงา เงียบ หลับ สำหรับคำว่า “คอนซัลท์” ดูเป็นคนเก่ง แต่เหมือนเรื่องต้องใหญ่โต ราคาแพง ต้องใช้เวลานาน อาจไม่ทันใจ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่เรารับรู้จากคำนั้น ๆ แต่ชีวิตของคนกลุ่มที่เป็นผู้ให้ความรู้จะเป็นคนที่แสวงหาความรู้ ฝึกฝน และลงทุนพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้เหล่านั้นไปสู่ลูกค้าที่ต้องการบริการทั้งสิ้นในหลักการที่แท้จริงแล้ว คนกลุ่มนี้ทำงานแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งบริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด ก็ใช้อยู่เหมือนกัน เรามาหาคำตอบกัน


 • consulting คือ อะไร shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต สมัยก่อนเราอาจเคยได้ยินคำว่า “กุนซือ” ในกิจการของคนจีน หรือผู้มีอำนาจ ที่จะจัดหาคนที่ช่วยชี้แนะให้กิจการ หรือภารกิจนั้นปลอดจากเรื่องราวที่เป็นความเสี่...

 • Coaching ทำหน้าที่อะไร shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต เรามักได้ยินคำว่า “โค้ช” หรือ การ “โค้ชชิ่ง” อยู่บ่อยครั้ง หากเราจะหาคำจำกัดความที่ชัดเจนแล้ว องค์กร ICF หรือ International Coaching Federation หรือ ส...

 • mentoring พี่เลี้ยง ผู้ชี้แนะ shining consult บทบาทของเมนเตอร์.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ในคำว่า Mentoring หรือคนไทยเรียกคำนี้ว่า “พี่เลี้ยง” หรือบางคนจะให้คำจำกัดความว่า “ผู้ชี้แนะ” ซึ่งแล้วแต่ความนิยมในแต่ละคนหรือ...

 • trainer training shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต Training หรือ การฝึกอบรม เราคุ้นชินกับคำนี้มานาน ทำให้เรารู้ว่าหากมีการฝึกอบรมก็จะมีวิทยากร ที่เราอาจเรียกว่า “อาจารย์” หรือบางครั้งก็เรียน “โค้ช” หรื...

 • counseling คืออะไร shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต สภาแวดล้อมในปัจจุบันทำให้คนอาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตมากขึ้น ดังเราจะเห็นในหน้าฟีดข่าวบ่อยครั้งเกี่ยวกับความเครียดและอาจซึมเศร้า การกระทำในสิ่งที่ผิดกฎ...

 • counselor คืออะไร ทำอะไร shining consult.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต Counselor หรือนักให้คำปรึกษา คือคนที่คอยช่วยสร้างพื้นที่และบรรยากาศที่ปลอดภัยและไว้วางใจให้กับบุคคลที่ต้องการคำปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับคำปรึกษาได...