การวางแผนการขาย มีเทคนิคอะไรบ้าง

เขียนโดยโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

การวางแผนการขายจะประกอบไปด้วย การพยาการณ์ยอดขาย การวิเคราะห์กำไรขาดทุน และนำมาซึ่งการปฏิบัติจริง ที่ต้องเหนื่อยยากก็เพราะประสิทธิภาพของการทำงานขายและการบริหารงานขาย ความพยายามทั้งหลายเหล่านี้ท้ายที่สุดก็จะตอบ “ความสำเร็จ” ทั้งในแง่ขององค์กรและพนักงาน ความสำเร็จที่เป็นทั้งตัวเงิน ความสามารถและความภูมิใจ

เทคนิคที่จะทำให้งานสำเร็จ ก็คือ

1. ข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลเป็นหลักคิดเบื้องต้นที่จะส่งผลกระทบต่องาน ข้อมูลที่ต้องการอาจได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายในอดีต ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความผิดพลาด ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น ข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องมีความครบถ้วนบริบูรณ์ มีรายละเอียดในแต่ละปัจจัยครบถ้วน และจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพราะข้อมูลนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความผิดพลาดในการพยากรณ์ทั้งปวง

2. คิดวิเคราะห์เพื่อแสวงหาโอกาส จากข้อมูลที่ถูกต้องสามารถนำมาคิดวเคราะห์ในลูกค้ารายกลุ่ม ซึ่งจะทำให้เห็นว่าการเพิ่มยอมขายในเครื่องมือแต่ละอย่าง เช่น Longtail, Cross selling, Up selling, นั้น จะทำกับกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสมได้อย่างไร และนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร

3. แผน ไม่มีอารมณ์ การทำแผนที่ดีจะต้องไม่ยึดติดด้านอารมณ์ หรือนำเป้าหมายมาเป็นอารมณ์ แต่แผนเป็นการศึกษาทบทวนข้อมูลมาดีแล้ว ผ่านการคิดวิเคราะห์ตามตรรกะของเหตุผล และคาดว่าหากดำเนินการได้ก็จะสำเร็จ หากไม่เป็นไปตามนั้นความผิดพลาดของแผนที่ยอมรับได้และยืดหยุ่นให้แก้ไขได้มีอะไรบ้าง และอะไรที่ยากแต่ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อให้แผนสำเร็จ

4. การถ่ายทอดแผน เมื่อแผนสำเร็จแล้วจะต้องถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ซึ่งควรจะต้องไม่ยากเกินไปจนเกิดเอื้อมหรือไม่เห็นปลายทางของความสำเร็จ ไม่ง่ายจนเกินไปจนรู้สึกว่าไม่ต้องใช้ความสามารถก็สำเร็จได้
เทคนิคการวางแผนจะต้องถ่ายทอดไปสู่ผู้รับผิดชอบแผนในที่สุด และแผนนั้นจะถูกดำเนินการด้วยบุคลากรหลายด้าน ผลลัพธ์สุดท้ายจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหาร และการประเมินผล แต่อย่างไรก็ตามการติดตามแผนด้วยการประชุมอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาที่เหมาะสมเป็นอีกเทคนิคที่จะช่วยให้แผนประสบความสำเร็จด้วยดี


 • ตัวชี้วัดโซเชียลมีเดียที่สำคัญปี 2024 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ Reach Engagement Conversion Social customer service Social commerce Reach KPIs KPI การเข้าถึงจะวัดจำนวนผู้ใช้ที่เจอ...

 • Analysis of marketing indicators shining consult วิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการตลาด.png
  ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการตลาด (Marketing Metrics Analysis) เปรียบเสมือนขุมพลังที่ช่วยให้นักการตลาดปลดล็อกศักยภาพของกลยุทธ์ ยกระดับประสิทธิภาพ และน...

 • marketing kpi Marketing Metrics shining consult ตัวชี้วัดทางการตลาด.png
  ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การวัดผลประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญ เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำทางให้นักการตลาดบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดทางการตลาด หรือที่เรียกว่า...

 • Omni Channel Marketing ตัวช่วยสำคัญสำหรับการอยู่รอดในยุคดิจิทัล shining consult.png
  เรียบเรียงโดยโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้บริโภคสมัยใหม่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกมากข...

 • customer relationship management online crm shining consult การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบนออนไลน์.png
  1. ข้อมูลกระจัดการจาย ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ชัดเจน 2. การเข้าถึงข้อมูลยุ่งยาก ซับซ้อน 3. ไม่มีระบบติดตามการขาย 4. ขาดเครื่องมือในประมวลผลการขาย สถิติ และการเก็บ Insights 5....

 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 1.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต หลากหลายคำถามเข้ามาว่าตกลง ควรให้คำสำคัญที่ Products หรือ Brand จริงหรือ “ที่ว่า”…สร้างแบรนด์ซิ ได้ราคาเองทำ story หน่อยอัพราคาแพงได้พัฒนาให้ดูแปลก แห...

 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 3.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมีสินค้าอยู่แล้ว หันมาสร้างแบรนด์ สร้างมูลค่า อาจจุด...

 • Branding shining consult Jiratha Aganidat อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 2.png
  เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding เรื่องที่ 4 “คน”..มี “เรื่องราวในชีวิต”…”แบรนด์” มี “Story”นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่sto...

 • better world marketing อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต ican sell.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต การตลาด แบบBetter World มุมมองของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรามักพบว่า คนทุกรุ่นพยายามกล่าวถึง ความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียม ของคนในสังคม คนก็พยา...

 • shining consult FMCG Convenience การแสวงหาความสะดวกสบายให้ลูกค้า.png
  เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 1. ไลฟ์สไตล์ (Life Style) ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง เรามีความยุ่งยากในการหาตัวย่งชี้ถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงได้ยุ่งยากขึ้น เพราะการเชื่อมต่อ...

 • retail store ร้านค้าปลีก มีอะไรบ้าง shining consult article.png
  ร้านค้าปลีก ปัจจุบันมี 5 ประเภท1. ห้างสรรพสินค้า (Department store) มีพื้นที่ขายตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง-สูง จำหน่ายสินค้าที่ทันสมัย คุณภาพดี มีทั...

 • ธุรกิจค้าส่ง wholesale business.png
  ธุรกิจการค้าส่ง แบ่งได้ 3 ประเภทหลัก 1. ผู้ค้าส่งอิสระธุรกิจค้าส่งอิสระ คือ ผู้ประกอบการทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจค้าส่ง โดยอาจเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือได้ผูกสัญญากับผู้ผลิตสินค้า สา...

 • marketing tools shining consult.png
  การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการส่งออก ด้วยเครื่องมือด้านการตลาด เขียนโดยอาจารย์จิรฐา อัคนิทัต เจาะลึกธุรกิจด้วยตัวเอง สร้างความชัดเจนและความเข้าในในกลุ่มลูกค้าของลูกค้าในทุกมิติที่เกี...

 • อบรมพนักงานขาย shining consult sales training.png
  หลักสูตรการขาย จำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ผู้เป็นเจ้าของสินค้า นักขาย หรือผู้ที่ต้องการนำสินค้าเข้าตลาดได้เรียนรู้ เข้าใจการวางผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เหมาะกับช่องทางการขายมากขึ้น และมีทัก...

 • Article บทความ Collaboration Marketing shining consult.png
  Collaboration Marketing หรือ การตลาดแบบร่วมมือกัน หมายถึง กลยุทธ์ความร่วมมือของแบรนด์สองแบรนด์ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานการตลาดร่วมกัน โดยเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดร่วมกัน โดยอาจเป...