Articles

/Articles
Articles 2018-04-17T09:30:40+07:00

Vietnam Business Trip

ขอเชิญร่วมเดินทางไปเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้า (Importer) และ Modern Trade ชั้นนำ พร้อมสำรวจแหล่งค้าส่งสำคัญและศึกษาดูพฤติกรรมการจับจ่ายในห้างสรรพสินค้าในหลากหลาย District ที่เป็นยุทธศาสตร์ ณ กรุงโฮจิมินท [...]

ประเทศอาซียน 10 ประเทศ

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10% ระบบการปกครอ [...]

บทความเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่เฉพาะซึ่งได้รับมอบอำนาจการ บริหารบางประการเพื่อให้สามารถปกครองและ จัดการพื้นที่นั้นๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไป ถึงให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรืออุปสรรคต่างๆ ใน เขตพ [...]

Branding Ep. 3

สนุกกับอีก 3 เริ่องราวการใช้ชีวิตของ Branding เรื่องที่ 4 "คน"..มี "เรื่องราวในชีวิต"..."แบรนด์" มี "Story" นี่ไงที่ใคร ๆ เค้าก็มาทำตรงนี้ แต่ว่าทำแค่story อย่างอื่นไม่สนใจ ก็ไม่ใช่ ..ใช่ไหม เพราะคนซื [...]

Branding Ep. 2

3 เริ่อง สำหรับเริ่มต้น Branding ยุคนี้นอกจากเป็นยุค 4.0 การเป็น Creative Economy ก็ผลักดันให้คนทีมีสินค้าอยู่แล้ว หันมาสร้างแบรนด์ สร้างมูลค่า อาจจุด้วยนวัตกรรม หรือ วัฒนธรรม ก็ตาม บางคนก็บอกว่าสร้าง [...]

Branding Ep.1

หลากหลายคำถามเข้ามาว่าตกลง ควรให้คำสำคัญที่ Products หรือ Brand จริงหรือ "ที่ว่า"... สร้างแบรนด์ซิ ได้ราคาเอง ทำ story หน่อยอัพราคาแพงได้ พัฒนาให้ดูแปลก แหวกแนว สร้างสรรค์ ก็ได้ราคา ถาม : เวลาเราซื้ออ [...]